Tag en HF fagpakke

Du kan komme videre på blot ét år med en HF fagpakke.

Din erhvervserfaring og en fagpakke med fire HF-fag giver adgang til en lang række uddannelser.

Hvis du vælger at tage dansk, engelsk, samfundsfag og psykologi, kan du efter blot ét år søge ind på uddannelser som fx pædagog og socialrådgiver.

På Hf-enkeltfag sammensætter du selv dit skema, så du har de fag og de niveauer, du har behov for.

Tager du en fagpakke kan skemaet se sådan ud:

VGT tilbyder disse fag på Hf-enkeltfag:

  • Dansk A
  • Engelsk C/B
  • Samfundsfag C/B
  • Psykologi C
  • Evt. matematik C

Fagene er inddelt i A-, B- og C-niveauer, hvor A er det højeste.
Alle fag afsluttes med eksamen efter et års undervisning.

Sådan kommer du i gang

Optagelse på Hf-enkeltfag sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og efter en samtale med en studievejleder.

Du skal have forkundskaber, som svarer til folkeskolens 10. klasse eller evt. 9. klasse, og du skal have været ude af folkeskolen mindst ét år.

Du bliver optaget ved at henvende dig til Henrik Fogde.

KONTAKT

Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk