Tag en HF fagpakke

Du kan komme videre på blot ét år med en HF fagpakke.

Din erhvervserfaring og en fagpakke med fire HF-fag giver adgang til en lang række uddannelser.

Hvis du vælger at tage dansk, engelsk, samfundsfag/matematik og psykologi, kan du efter blot ét år søge ind på uddannelser som f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, politibetjent eller ergoterapeut.

På Hf-enkeltfag sammensætter du selv dit skema, så du har de fag og de niveauer, du har behov for.

Tager du en fagpakke kan skeamet se sådan ud:

VGT tilbyder disse fag på Hf-enkeltfag:

  • Dansk A
  • Engelsk C/B
  • Samfundsfag C/B
  • Psykologi C
  • Matematik C.

Fagene er inddelt i A-, B- og C-niveauer, hvor A er det højeste.
Alle fag afsluttes med eksamen efter et års undervisning.

Sådan kommer du i gang

Optagelse på Hf-enkeltfag sker ud fra en konkret vurdering af ansøgerens kvalifikationer og efter en samtale med en studievejleder.

Du skal have forkundskaber, som svarer til folkeskolens 10. kl. eller evt. 9. kl., og du skal have været ude af folkeskolen mindst ét år.

Du bliver optaget ved at henvende dig til en studievejleder.

STUDIEVEJLEDERE

Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor, boginspektor
Fransk · Musik
Inge-Lise Raeder (ir)
Lektor, læsevejleder
Tysk · Filosofi