Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor, boginspektor
Fransk · Musik
Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
Musik · Samfundsfag
Anders Peter Jakobsen (ap)
Lektor
Engelsk · Filosofi
Anna Mette Norlyk
Sekretær, Lærer- og lønadministration
Anne Sofie Ejersbo (ae)
Lektor
Dansk · Design · Billedkunst
Annemette Søndergaard Sørensen
Sekretær, Økonomi
Bente Emborg (em)
Lektor
Tysk · Historie
Bente Marie Lauridsen (be)
Mentor/coach
23 83 09 41
Bente Vorup Larsen (bv)
Lektor
Dansk · Idræt
Birger Juhl Nielsen (bjn)
Adjunkt
Matematik · Fysik
Birthe Lund Mortensen (bm)
Lektor
Fransk · Religion
Bodil Hejlsvig
Bibliotekar
Børge Larsen (bl)
Lektor
Fysik · Matematik
Camilla Kjær Christensen (ckc)
vikar
Engelsk
Camilla Silberbauer (cas)
Adjunkt
Historie · Mediefag
Christina Færge Broberg (cfb)
Lektor
Engelsk
Claus Ibsgaard
IT-koordinator
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Lektor
Samfundsfag · Musik
Else Christiansen
Rengøringsassistent
Finn Fugl Nørby
Serviceleder
20474710
Henning Farup Christensen (hc)
Lektor
Dansk · Idræt
Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
96 48 80 49
Engelsk · Dansk
Inge-Lise Raeder (ir)
Lektor, læsevejleder
Tysk · Filosofi
Inger Marie Schou Christensen (ic)
Lektor
Fysik · Matematik
Jens Axel Søgaard (js)
Lektor
Matematik · Datalogi
Jens Højlund
Årsvikar
Dansk
Jette Ulstrup Mikkelsen
Rengøringsassistent
John Frederiksen (jf)
Konstitueret rektor
29 92 96 48
Naturgeografi · Erhvervsøkonomi · Historie
Jonna Eegsgaard Breth Andersen
Rengøringsassistent
Jytte Møller Steen
Rengøringsassistent
Karin Røntved
Årsvikar
Matematik
Kasper Overgaard
Pædagogikumkandidat
Idræt · Matematik
Kitti Møller
Sekretær, elevadministration
Kristine Holm Kjær (khk)
Lektor
Biologi · Kemi
Laila Hanghøj Mosgaard (la)
Lektor
Biologi
Lone Broberg (lo)
Lektor
Dansk · Religion
Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
Dansk · Oldtidskundskab
Maja Høgh
Årsvikar
Samfundsfag · Psykologi
Margarita Ivanovna Jensen
rengøringsassistent
Maria Hoffmann Mainz (mah)
Pædagogikumkandidat
Samfundsfag · Historie
Marianne Nørregård
Kantineleder
Martin Kristensen
Lektor, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mette Lundegaard Jensen (ml)
Lektor
Matematik · Oldtidskundskab
Michael Lund Kristensen
Teknisk servicemedhjælper
40 95 03 48
Mie Kirkeby
Informationsmedarbejder
93 59 77 29
Mikkel Hoff Kielberg (my)
Adjunkt, TR-suppleant
Idræt · Psykologi
Natasa Stokic (nas)
Adjunkt
Spansk · Engelsk
Olav Nielsen (on)
Lektor, TR
Idræt · Historie
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
Biologi · Dansk
Peter Højlund Roesgaard (pr)
Lektor
Historie · Idræt
Randi Jakobsen (rj)
Lektor, AMR, p.t. barsel
Samfundsfag · Historie
Sanne Pedersen (sp)
Lektor
Engelsk · Historie · Religion
Siri Østergaard (sio)
Lektor
Biologi
Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Lektor
Historie · Samfundsfag
Susanne Ellemose (se)
Lektor
Biologi · Kemi
Tanni Andersen
Lektor, medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Dansk · Historie
Thomas Preuss (thp)
Lektor
Naturgeografi
Tonie Schwaner Ravn (tr)
Lektor
Dansk · Psykologi
Verena Anna Thalmann (vt)
Lektor
Tysk · Psykologi