Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor
Fransk · Musik
Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
Musik · Samfundsfag
Anders Peter Jakobsen (ap)
Lektor
Engelsk · Filosofi
Anette Søndergaard (ask)
Sekretær, elevadministration
97371833
Anna Mette Norlyk (an)
Sekretær, Lærer- og lønadministration
Anne-Katrine Duholm (akd)
Årsvikar
Biologi · Tysk
Benjamin Klahn (BEK)
Årsvikar
Matematik
Bente Emborg (em)
Lektor
Tysk · Historie
Birger Juhl Nielsen (bjn)
Lektor
Matematik · Fysik
Bodil Hejlsvig
Bibliotekar
Camilla Silberbauer Ankerstjerne (cas)
Lektor
Historie · Mediefag
Catarina Kastrup (cat)
Rektor
22281368
Christina Færge-Broberg (cfb)
Lektor
Engelsk
Claus Ibsgaard (ci)
IT-koordinator
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Lektor
Samfundsfag · Musik
Elena Laursen
Rengøringsassistent
Elizabeth Ann Patti (lp)
Lektor
Engelsk
Else Christiansen
Rengøringsassistent
Finn Fugl Nørby (ffn)
Serviceleder
20474710
Frederikke Eskildsen (fre)
Årsvikar
Dansk · Psykologi
Henning Farup Christensen (hc)
Lektor, læsevejleder
Dansk · Idræt
Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk
Henrik Thøgersen (hlt)
Elevcoach
50463044
Jeppe Huus Lomholt (jhl)
Årsvikar
Samfundsfag · Historie
Karina Buch Vejgaard (KBV)
Sekretær, økonomi
Kasper Overgaard (kao)
Adjunkt
Idræt · Matematik
Katarzyna Nowakowska
Rengøringsassistent
Kitti Møller (km)
Sekretær, elevadministration
97371833
Kristine Holm Kjær (khk)
Lektor, naturvidenskabskoordinator
Biologi · Kemi
Lise Trelborg (ltr)
Årsvikar
Matematik
Lone Broberg (lo)
Lektor, læsevejleder, koordinator for skriftlighed i HF
Dansk · Religion
Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
Dansk · Oldtidskundskab
Louise Holm Jensen (LHJ)
Adjunkt
Dansk · Religion
Maja von Tangen Billeskov (mtb)
Adjunkt
Biologi · Religion · Latin
Malene Jersild Sandgaard (msa)
Årsvikar
Naturgeografi
Margarita Ivanovna Jensen
Rengøringsassistent
Maria Hoffmann Mainz (mah)
Lektor, medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Samfundsfag · Historie
Maria Raunsbæk Thorsø (mrt)
Årsvikar
Engelsk · Religion
Marianne Skovfoged Jensen (msj)
Adjunkt
Matematik
Martin Kristensen (mk)
Lektor, NV-koordinator, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mathilde Kisum (mak)
Adjunkt, matematikvejleder
Dansk · Matematik
Michael Lund Kristensen (mik)
Teknisk servicemedhjælper
40 95 03 48
Mie Kirkeby (mie)
Journalist
93 59 77 29
Mikkel Hoff Kielberg (my)
Lektor, TR-suppleant
Idræt · Psykologi
Mikkel K. H. Mathiasen (mma)
Vicerektor
25282934
Natasa Stokic (nas)
Lektor, international koordinator
Spansk · Engelsk
Nina Gøthche (ngo)
Lektor
Billedkunst
Olav Nielsen (on)
Lektor, TR
Idræt · Historie
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
Biologi · Dansk
Peter Højlund Roesgaard (pr)
Lektor
Historie · Idræt
Randi Jakobsen (rj)
Lektor, AMR
Samfundsfag · Historie
Rasmus Kværndrup Andersen (rka)
Årsvikar
Engelsk
Sanne Pedersen (sp)
Lektor
Engelsk · Historie · Religion
Siri Østergaard (sio)
Lektor
Biologi
Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Lektor
Historie · Samfundsfag
Stefanie Hillerslev Christiansen (ste)
Adjunkt
Dansk · Tysk
Susanne Ellemose (se)
Lektor, NF-koordinator
Biologi · Kemi
Thomas Preuss (thp)
Lektor
Naturgeografi
Tonie Schwaner Ravn (tr)
Lektor, koordinator for skriftlighed i STX
Dansk · Psykologi
Yvonne Holm Petersen
Rengøringsassistent