Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor, boginspektor
Fransk · Musik
Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
Musik · Samfundsfag
Anders Peter Jakobsen (ap)
Lektor
Engelsk · Filosofi
Anna Mette Norlyk (an)
Sekretær, Lærer- og lønadministration
Anne Sofie Rovsing Ejersbo (ae)
Lektor
Dansk · Design · Billedkunst
Annemette Søndergaard Sørensen (as)
Sekretær, Økonomi
Bente Emborg (em)
Lektor
Tysk · Historie
Bente Marie Lauridsen (be)
Mentor/coach
23 83 09 41
Bente Vorup Larsen (bv)
Lektor
Dansk · Idræt
Birger Juhl Nielsen (bjn)
Adjunkt
Matematik · Fysik
Bodil Clemens Pedersen (bc)
Årsvikar
Tysk
Bodil Hejlsvig
Bibliotekar
Camilla Silberbauer Ankerstjerne (cas)
Adjunkt
Historie · Mediefag
Catarina Kastrup (cat)
Rektor
22281368
Christina Færge-Broberg (cfb)
Lektor
Engelsk
Claus Ibsgaard (ci)
IT-koordinator
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Lektor
Samfundsfag · Musik
Elizabeth Ann Patti (lp)
Lektor
Else Christiansen
Rengøringsassistent
Finn Fugl Nørby (ffn)
Serviceleder
20474710
Henning Farup Christensen (hc)
Lektor
Dansk · Idræt
Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
96 48 80 49
Engelsk · Dansk
Ida Frandsen (ida)
Årsvikar
Engelsk
Inger Marie Schou Christensen (ic)
Lektor
Fysik · Matematik
Jens Axel Søgaard (js)
Lektor
Matematik · Datalogi
Jette Ulstrup Mikkelsen
Rengøringsassistent
John Frederiksen (jf)
Vicerektor
29 92 96 48
Naturgeografi · Erhvervsøkonomi · Historie
Jonna Eegsgaard Breth Andersen
Rengøringsassistent
Jytte Møller Steen
Rengøringsassistent
Kasper Overgaard (kao)
Pædagogikumkandidat
Idræt · Matematik
Kitti Møller (km)
Sekretær, elevadministration
Kristine Holm Kjær (khk)
Lektor
Biologi · Kemi
Laila Hanghøj Mosgaard (la)
Lektor
Biologi
Lone Broberg (lo)
Lektor
Dansk · Religion
Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
Dansk · Oldtidskundskab
Maja Høgh (mho)
Årsvikar
Samfundsfag · Psykologi
Margarita Ivanovna Jensen
rengøringsassistent
Maria Hoffmann Mainz (mah)
Adjunkt, p.t. på barsel
Samfundsfag · Historie
Marianne Nørregård
Kantineleder
Martin Kristensen (mk)
Lektor, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mathilde Kisum (mak)
Adjunkt
Matematik · Dansk
Michael Lund Kristensen (mik)
Teknisk servicemedhjælper
40 95 03 48
Mie Kirkeby (mie)
Informationsmedarbejder
93 59 77 29
Mikkel Hoff Kielberg (my)
Adjunkt, TR-suppleant
Idræt · Psykologi
Natasa Stokic (nas)
Adjunkt
Spansk · Engelsk
Olav Nielsen (on)
Lektor, TR
Idræt · Historie
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
Biologi · Dansk
Peter Højlund Roesgaard (pr)
Lektor
Historie · Idræt
Pia Lavrentz Bach (pia)
Pædagogisk leder
22988361
Dansk · Historie
Randi Jakobsen (rj)
Lektor, AMR
Samfundsfag · Historie
Sanne Pedersen (sp)
Lektor
Engelsk · Historie · Religion
Siri Østergaard (sio)
Lektor
Biologi
Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Lektor
Historie · Samfundsfag
Susanne Ellemose (se)
Lektor
Biologi · Kemi
Tanni Andersen (ta)
Lektor, medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Dansk · Historie
Thomas Preuss (thp)
Lektor
Naturgeografi
Tonie Schwaner Ravn (tr)
Lektor
Dansk · Psykologi