Allan Højgaard Clausen (ac)
Fransk · Musik
Allan Kissow Petersen (ak)
Musik · Samfundsfag
Anders Peter Jakobsen (ap)
Engelsk · Filosofi
Anette Søndergaard (ask)
Sekretær, elevadministration
97371833
Anna Mette Norlyk (an)
Sekretær, Lærer- og lønadministration
Anne-Katrine Duholm (akd)
Biologi · Tysk
Benjamin Klahn (BEK)
Matematik
Bente Emborg (em)
Tysk · Historie
Birger Juhl Nielsen (bjn)
Matematik · Fysik
Bodil Hejlsvig
Bibliotekar
Camilla Silberbauer Ankerstjerne (cas)
Historie · Mediefag
Catarina Kastrup (cat)
Rektor
22281368
Christina Færge-Broberg (cfb)
Engelsk
Claus Ibsgaard (ci)
IT-koordinator
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Samfundsfag · Musik
Elena Laursen
Rengøringsassistent
Elizabeth Ann Patti (lp)
Engelsk
Else Christiansen
Rengøringsassistent
Finn Fugl Nørby (ffn)
Serviceleder
20474710
Frederikke Eskildsen (fre)
Dansk · Psykologi
Henning Farup Christensen (hc)
Læsevejleder
Dansk · Idræt
Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk
Henrik Thøgersen (hlt)
Elevcoach
50463044
Jeppe Huus Lomholt (jhl)
Samfundsfag · Historie
Karina Buch Vejgaard (KBV)
Sekretær, økonomi
Kasper Overgaard (kao)
Idræt · Matematik
Katarzyna Nowakowska
Rengøringsassistent
Kitti Møller (km)
Sekretær, elevadministration
97371833
Kristian Aagaard Nielsen (kaa)
Mediefag
Kristine Holm Kjær (khk)
Naturvidenskabskoordinator
Biologi · Kemi
Lise Trelborg (ltr)
Matematik
Lone Broberg (lo)
Læsevejleder, koordinator for skriftlighed i HF
Dansk · Religion
Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Dansk · Oldtidskundskab
Louise Holm Jensen (LHJ)
Dansk · Religion
Maja von Tangen Billeskov (mtb)
Biologi · Religion · Latin
Malene Jersild Sandgaard (msa)
Naturgeografi
Margarita Ivanovna Jensen
Rengøringsassistent
Maria Hoffmann Mainz (mah)
Medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Samfundsfag · Historie
Marianne Skovfoged Jensen (msj)
Matematik
Martin Kristensen (mk)
NV-koordinator, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mathilde Kisum (mak)
Matematikvejleder
Dansk · Matematik
Michael Lund Kristensen (mik)
Teknisk servicemedhjælper
40 95 03 48
Mie Kirkeby (mie)
Journalist
93 59 77 29
Mikkel Hoff Kielberg (my)
TR-suppleant
Idræt · Psykologi
Mikkel K. H. Mathiasen (mma)
Vicerektor
25282934
Natasa Stokic (nas)
International koordinator
Spansk · Engelsk
Nina Gøthche (ngo)
Billedkunst
Olav Nielsen (on)
TR
Idræt · Historie
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Biologi · Dansk
Peter Højlund Roesgaard (pr)
Historie · Idræt
Randi Jakobsen (rj)
AMR
Samfundsfag · Historie
Rasmus Kværndrup Andersen (rka)
Engelsk
Sanne Pedersen (sp)
Engelsk · Historie · Religion
Siri Østergaard (sio)
Biologi
Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Historie · Samfundsfag
Stefanie Hillerslev Christiansen (ste)
Dansk · Tysk
Susanne Ellemose (se)
NF-koordinator
Biologi · Kemi
Thomas Preuss (thp)
Naturgeografi
Tonie Schwaner Ravn (tr)
Koordinator for skriftlighed i STX
Dansk · Psykologi
Yvonne Holm Petersen
Rengøringsassistent