STX på fire år

STX på fire år er et tilbud til dig, der af forskellige personlige årsager har brug for at strække det faglige arbejde ud over en lidt længere periode, end uddannelsen ellers er normeret til.

Det kan være, du har en diagnose, der gør det svært for dig at følge undervisningen og mængden af lektier på almindelige vilkår. Det kan være, du dyrker elitesport, der tager en del af din tid, eller der kan være noget i dit privatliv, der gør, at du må træde lidt på bremsen for at komme godt igennem din ungdomsuddannelse.

Det kan vi på VGT løse ved at tilbyde dig et ekstra år til at gennemføre din studentereksamen.

Sådan fungerer det i praksis

Undervisningen på den fireårige STX sker på almindelige vilkår, og du kommer til at indgå i en fast klasse og følger undervisningen på lige vilkår med dine klassekammerater.

Den fireårige STX adskiller sig fra den almindelige STX ved, at fagene fordeles ud på fire år, så du ikke følger alle fag på én gang, men udskyder nogle til det ekstra år. I et fireårigt forløb vil du typisk vente med 2. fremmedsprog til 2.g, mens religion, oldtidskundskab, valgfag og studieretningsprojekt afvikles på dit sidste år.

De første tre år følger den samme klasse, og på fjerde år bliver du tilknyttet en ny 3.g-klasse, som du bliver student sammen med.

Når du starter op på den fireårige STX, bliver du tilknyttet en personlig mentor, der løbende vil kalde dig ind til samtaler for at følge op på, hvordan det går.

Hvad giver en fireårig STX adgang til?

Den fireårige STX giver dig adgang til præcis de samme videregående uddannelser som en almindelig STX-eksamen gør. Du får læst fagene på samme niveau som andre STX-studenter og har derfor efterfølgende de samme muligheder på hånden.

Sådan bliver du optaget

Der gælder de samme faglige adgangskrav for den fireårige STX, som der gælder for den treårige.

Er du interesseret i at begynde på en fireårig STX, kan du kontakte pædagogisk leder Henrik Fogde og aftale tid til en personlig samtale. Her kan du høre mere om forløbet og få afklaret, om STX på fire år kan være den rigtige løsning for dig.

 

Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk