Omsorgsplan

På VGT er der udarbejdet planer for, hvordan personalet bedst kan støtte elever og kursister, der kommer ud for kriser.

Omsorgsplanen tager blandt andet højde for følgende situationer:

  • Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer og lignende
  • Når en elev mister én i den nærmeste familie
  • Når skolen mister en elev
  • Særlige forhold, hvis der f.eks. er tale om selvmordsforsøg, dødsfald der skyldes selvmord eller en forbrydelse med mere

Omsorgsplan