VEDTÆGTER

VGT’s vedtægter beskriver blandt andet skolens formål, bestyrelsens sammensætning og rammerne for regnskab og revision.