HF på tre år

HF på tre år er et tilbud til dig, der af forskellige personlige årsager har brug for at strække det faglige arbejde ud over en lidt længere periode, end uddannelsen ellers er normeret til.

Det kan være, du har en diagnose, der gør det svært for dig at følge undervisningen og mængden af lektier på almindelige vilkår. Det kan være, du dyrker elitesport, der tager en del af din tid, eller der kan være noget i dit privatliv, der gør, at du må træde lidt på bremsen for at komme godt igennem din ungdomsuddannelse.

Det kan vi på VGT løse ved at tilbyde dig et ekstra år til at gennemføre din uddannelse.

Sådan fungerer det i praksis

Undervisningen på den toårige HF sker på almindelige vilkår, og du kommer til at indgå i en fast klasse og følger undervisningen på lige vilkår med dine klassekammerater.

Forskellen på en treårig HF og en almindelig HF er, at fagene fordeles ud på tre år. På den måde følger du ikke alle fag på én gang, men udskyder nogle til det ekstra år. De første to år følger du den samme klasse. På tredje år tilknyttes du en ny 2.hf-klasse, som du bliver student sammen med.

Når du starter op på den treårige HF, bliver du tilknyttet en personlig mentor, der løbende vil kalde dig ind til samtaler for at følge op på, hvordan det går.

Hvad giver en treårig HF adgang til?

Den treårige HF giver dig adgang til præcis de samme videregående uddannelser som en almindelig HF-eksamen gør. Du får læst fagene på samme niveau som andre HF-studenter og har derfor efterfølgende de samme muligheder på hånden.

Sådan bliver du optaget

Der gælder de samme faglige adgangskrav for den treårige HF, som der gælder for den toårige.

Er du interesseret i at begynde på en treårig HF, kan du kontakte pædagogisk leder Henrik Fogde og aftale tid til en personlig samtale. Her kan du høre mere om forløbet og få afklaret, om HF på tre år kan være den rigtige løsning for dig.