Eksamen på HF

På HF skal du til eksamen i alle dine fag, når du afslutter dem. Hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener.

Du får ingen årskarakterer, men undervejs i dit studium vil du løbende have samtaler med dine lærere om dit faglige niveau.

I vil også tale om, hvordan du kan blive fagligt endnu stærkere.

Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Stor skriftlig opgave, SSO

Den større skriftlige opgave,SSO, er en del af din eksamen på HF.

SSO er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som man selv vælger. Opgaven vægtes med 1,5 i det samlede eksamensgennemsnit.

Sammen med din(e) vejleder(e) vælger du emne for opgaven. Emnet må gerne ligge i forlængelse af et emne, du har haft i undervisningen, men det skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler.

Det er din(e) vejleder(e), som laver den endelige opgaveformulering. Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) og en censor udefra.