Bestyrelses[-]medlemmer

Brian Elgaard
Skoleleder på Skolen i Skjern samt repræsentant for de afgivende skoler
Hanne Duedahl Nørgaard
lektor på sygeplejerskeuddannelsen på VIA Holstebro, valgt ved selvsupplering
Henrik Holmskov
International projektleder, Viborg Kommune, valgt ved selvsupplering
Kim Brarup
Bestyrelsesformand, repræsentant for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
40539825
Kristian Andersen
byrådsmedlem og repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune
Magnus Brødsgaard Nikolajsen
elevrepræsentant (med stemmeret), forperson for elevrådet på VGT
Magnus Sundberg Lauridsen
elevrepræsentant (uden stemmeret)
Maria Hoffmann Mainz
lektor, udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)
Samfundsfag · Historie
Martin Kristensen (mk)
Lektor, udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mikkel Nørgaard
Sekretariatsleder, Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, repræsentant for de videregående uddannelser
Morten Skaarup
Plant manager hos GPV, Repræsentant for foreningen VGT's Venner