Bestyrelses[-]medlemmer

Hanne Duedahl Nørgaard
lektor på sygeplejerskeuddannelsen på VIA Holstebro, valgt ved selvsupplering
Henrik Holmskov
International projektleder, Viborg Kommune, valgt ved selvsupplering
Kim Brarup
Bestyrelsesformand, repræsentant for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
40539825
Kristian Andersen
byrådsmedlem og repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune
Magnus Sundberg Lauridsen
elevrepræsentant (uden stemmeret)
Maria Hoffmann Mainz
Lektor, udpeget af medarbejderne (uden stemmeret)
Samfundsfag · Historie
Martin Kristensen (mk)
Lektor, udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mikkel Nørgaard
Sekretariatsleder, Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, repræsentant for de videregående uddannelser
Morten Skaarup
Plant manager hos GPV, Repræsentant for foreningen VGT's Venner