Bestyrelses[-]medlemmer

Annette Nordstrøm
Ledende sygeplejerske på kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning, valgt ved selvsupplering
Benjamin Rabjerg
2.a, elevrepræsentant i bestyrelsen (uden stemmeret)
Brian Elgaard
skoleleder på Amagerskolen i Skjern samt repræsentant for de afgivende skoler
Henrik Holmskov
International projektleder, Viborg Kommune, valgt ved selvsupplering
Kim Brarup
Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Laura Moeslund Broberg
3.z Elevrådsformand og elevrepræsentant i bestyrelsen (med stemmeret)
Martin Kristensen (mk)
Lektor, Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mikkjal Helmsdal (mh)
Rektor
96 48 80 31
Morten Skaarup
Repræsentant for foreningen VGT's Venner
Per Andersen
Bestyrelsesformand, prodekan for BSS på Aarhus Universitet samt repræsentant for de videregående uddannelser
Tanni Andersen (ta)
Adjunkt, Medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Dansk · Historie
Trine Ørskov
Byrådsmedlem og repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune