Bestyrelses[-]medlemmer

Annika Rønne Schmidt
3.y, elevrepræsentant i bestyrelsen (med stemmeret)
John Clausen
Formand, Forretningsfører for Holmsland Klit Golf, Udpeget af VGT's Venner
Kent Thomsen
Ejendomsmægler, udpeget ved selvsupplering
Kristian Andersen
Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, udpeget af byrådet
Lars Bøttern
Virksomheds[-]konsulent, Udpeget af det lokale erhvervsliv
Laura Moeslund Broberg
2.z Elevrådsformand og elevrepræsentant i bestyrelsen (uden stemmeret)
Martin Kristensen (mk)
Lektor, Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mikkjal Helmsdal (mh)
Rektor
96 48 80 31
Rikke Yde Tordrup
Psykolog, Skjern, udpeget ved selvsupplering
Tanni Andersen (ta)
Adjunkt, Medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Dansk · Historie