Bestyrelses[-]medlemmer

Annette Nordstrøm
Ledende sygeplejerske på kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning, valgt ved selvsupplering
Brian Elgaard
Skoleleder på Skolen i Skjern samt repræsentant for de afgivende skoler
Clara Kjær Jensen
elevrepræsentant (med stemmeret), formand for elevrådet på VGT
Henrik Holmskov
International projektleder, Viborg Kommune, valgt ved selvsupplering
Kim Brarup
Bestyrelsesformand, repræsentant for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
40539825
Martin Kristensen (mk)
Lektor, Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Mikkel Nørgaard
Sekretariatsleder, Aarhus Universitet, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, repræsentant for de videregående uddannelser
Morten Skaarup
Repræsentant for foreningen VGT's Venner
Tanni Andersen (ta)
Lektor, medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Dansk · Historie
Trine Ørskov
Byrådsmedlem og repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune