Evaluering og eksamen

STX er en eksamensuddannelse.

På STX bliver du også løbende evalueret. Du får hvert år  to terminskarakterer og en årskarakter.

Når du afslutter et fag, kan det blive udtrukket til eksamen. Bliver faget ikke trukket ud, gælder årskarakteren, og den kommer til at stå i eksamensbeviset.

Studieretningsprojektet, SRP

Studieretningsprojektet, SRP,  er en vigtig del af din studentereksamen.

Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå på dit eksamensbevis som Studieretningsprojekt. Karakteren for projektet vægtes med det dobbelte i karaktergennemsnittet.

SRP er en en individuel opgave.

Almen Studieforberedelse, AT

På STX skal du til eksamen i AT.

I løbet af de første 2,5 år på STX har du flere gange arbejdet med AT-forløb, hvor dine lærere tilrettelægger, hvilke fag og hvilke emner du skal arbejde med.

I det afsluttende AT-forløb skal du selv vælge, hvilke fag du vil arbejde med, og du skal selv finde et emne og lave en problemformulering.

I januar melder Undervisningsministeriet dog et overordnet tema ud, som det afsluttende AT-forløb skal uddybe. Det vil sige, at dit afsluttende AT-forløb både er bundet og frit.

I begyndelsen af april skal du aflevere en synopsis, som danner udgangspunkt for den mundtlige AT-eksamen. Du må gerne uddybe og udbygge din synopsis.

Det er ikke din synopsis, der bliver bedømt til eksamen, men din viden og din anvendelse af fag og metoder.