Evaluering og eksamen

STX er en eksamensuddannelse.

På STX bliver du også løbende evalueret. Du får hvert år  to terminskarakterer og en årskarakter.

Når du afslutter et fag, kan det blive udtrukket til eksamen. Bliver faget ikke trukket ud, gælder årskarakteren, og den kommer til at stå i eksamensbeviset.

Studieretningsprojektet, SRP

Studieretningsprojektet, SRP,  er en vigtig del af din studentereksamen.

Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå på dit eksamensbevis som Studieretningsprojekt. Karakteren for projektet vægtes med det dobbelte i karaktergennemsnittet.

SRP er en en individuel opgave.