SRP – Studieretningsprojekt

Formål

I studieretningsprojektet (SRP) arbejder du selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig og kompleks problemstilling. Du skal kombinere faglige tilgange fra to fag til at belyse et selvvalgt område i tilknytning til din studieretning.

Desuden skal du bruge nogle af de redskaber og teknikker, som du har lært i tidligere opgaver, i arbejdet med at udvælge relevant materiale, dokumentere din faglige viden og strukturere en akademisk opgave.

Rammerne for SRP

 • SRP udarbejdes i to fag:
  a) et studieretningsfag på A-niveau. Det er tilladt at vælge et studieretningsfag, der ikke er “født” på A-niveau, men er løftet til A
  b) et fag på mindst B-niveau. Det behøver ikke at være et studieretningsfag. Faget behøver ikke være “født” på B-niveau
 • SRP skrives altid på det højeste niveau, man har (eller har haft) faget på
 • Ved en skriftlig ansøgning kan rektor i særlige tilfælde give dispensation til, at SRP udarbejdes i ét eller tre fag, men det kræver en faglig begrundelse, og målene for SRP skal stadig kunne opfyldes
 • Valget af område og problemstillinger sker i samråd med dine vejledere.
 • Opgaveformuleringen laves af dine vejledere, og den skal indeholde både faglige og tværfaglige krav til opgaven.

Arbejdet med SRP

Oversigten til højre viser hvilke stationer fra linjerne i Skrivemetroen, du forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse der indeholder alle punkter i dispositionen til den akademiske opgave. Derudover skal besvarelsen indeholde noter.

Opgavens omfang

Opgavens omfang er 15-20 sider foruden forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og eventuelle bilag. Hvis opgaven indeholder figurer, kan der aftales et større omfang med dine vejledere.

En normalside betragtes som 2400 tegn med mellemrum.

Typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:
Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layout

Evaluering

I bedømmelse af SRP vil der blive lagt vægt på, at du kan:

 • Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder
 • Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse
 • Beherske relevante faglige mål i de indgående fag
 • Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • Demonstrere evne til faglig formidling
 • Besvare en opgaveformulering fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • Bygge en faglig opgave op, med f.eks. henvisninger, noter, litteraturliste osv.

 

Lærermateriale