Vejledning SRP

Skolen udpeger faglige vejledere til dig, men det er ikke nødvendigvis dine egne faglærere. Skolen skal sikre, at vejledningen bliver optimal, så derfor fordeles vejlederopgaven mellem skolens lærere.

Vejledning betyder, at du kan få gode råd og vink til dit videre arbejde med projektet, men den omfatter ikke bedømmelse af væsentlige dele af opgaven.

Du kan få vejledning i hele opgaveperioden, også i opgaveugerne. Du får en vejledningskontrakt, hvor det er beskrevet, hvordan du skal forberede dig op til de enkelte vejledninger

Vejledningskontrakt