Konklusion

Det er i konklusionen, at trådene samles. Den bør fylde ca. 1 side (DHO/SRO ca. ½ til 1 side). Den skal være en opsumme­ring af pointer, der er argumen­teret for inde i opgaven. Det er absolut værd at bruge nogen tid på at lave en god konklusion.

Der skal være sammenhæng mellem indledning, brødtekst og konklusion. Det vil sige, at dine svar på opgaveformuleringen skal samles op i konklusionen. Det skal være sådan, at man ved at læse indledning og konklusion kan danne sig et overordnet billede af spørgsmål og svar i opgaven.

Prøv i konklusionen at demon­strere overblik, sammenhængsforståel­se og fornemmelse for opgavens prog­ression. Hvordan bidrager dine delkonklu­sioner til din samlede konklusion?

Faldgruber i konklusionen

Der må ikke præsenteres nye oplysninger eller problemstillinger. F.eks. bør der ikke være litteraturhenvisninger i en konklusion.

Undlad at gentage længere delkonklusio­ner uden at sætte dem i sammen­hæng. Præsentér dem i et mere overordnet perspektiv.

Undlad sammenfatninger, som måske er interessante, men som ikke besvarer op­gavens problemstillinger.

Det er tilladt at perspektivere i kon­klusionen for at binde en sløjfe på op­gaven. Men perspektivering kan ikke erstatte en konklusion på opgavebesvarel­sen.

Undlad at skrive om dine personlige erfaringer med opgaven; f.eks.: ”Jeg er godt tilfreds med mit arbejde. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget. Men som altid ville det have været rart med længere tid til at gå mere i dybden med opga­ven.” Eller ”Mit kendskab til Holocaust er blevet væsentligt forbedret, hvor­imod jeg ikke har fået så godt et kendskab til nazismen, som jeg havde forven­tet.”

Undlad moralske afslutninger eller følelsesbetonede og moraliserende perspekti­veringer: ”Mange jøder blev udryddet under 2. verdenskrig, og jeg har i hele forløbet følt stor medfølelse med de mange jøder, der blev udryd­det.  Man kan kun prise sig lykkelig for, at det ikke var nazisterne, der vandt krigen, men derimod de europæiske demokratier godt hjulpet af USA. Heri ligger nok den væsentligste årsag til, at nazismen ikke er genopstået i Tysk­land.”