Dansk-/historieopgaven

Sådan skal dansk-/historieopgaven skrives

Formål

Det primære formål med 1.g-opgaven i dansk og/eller historie er at træne opgaveteknik og give erfaring med at skrive en større skriftlig opgave. Det arbejde, du laver her, skal forberede dig til at skrive SRO i 2.g og SRP i 3.g.

I dit arbejde med opgaven skal du:

 • lære at behandle dit emne hensigtsmæssigt og dokumentere dine oplysninger.
 • lære at anvende faglig viden og fagets/fagenes metoder.
 • lære at udtrykke dig klart og sammenhængende og oplyse om kilder, bruge noteapparat og lave litteraturliste efter bestemte regler.

Produkt

Produktet er en individuel skriftlig opgave på seks-otte normalsider plus en udleveret forside (med opgaveformulering), indholdsfortegnelse og litteraturliste. En normalside er 2400 tegn.

Opgaveformalia følger skolens ’Vejledning til Større Skriftlige Opgaver’, og opgaven skal indeholde:

 • Forside
 • Resume
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Besvarelse af opgaveformuleringen
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Evt. bilag

– Du kan se mere om opgaveformulering og de taksonomiske niveauer her
– Du kan se mere om de enkelte afsnit i danskopgaven her
– Du kan se mere om de enkelte afsnit i historieopgaven her

Opgaven afleveres elektronisk via Lectio og Urkund. Der er afleveringspligt.

Det er et krav for at kunne blive indstillet til fremtidige eksamener, at man gennemfører DHO-forløbet og afleverer den efterfølgende opgave; Dvs. at for at kunne starte i 2.g skal man gennemføre forløbet og aflevere opgaven.

Arbejdet med dansk-/historieopgaven

Oversigterne i siderne viser hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du i samarbejde med dine lærere forventes at inddrage under arbejdet.

Faser i opgaveskrivningen

I arbejdet med de større opgaver er det vigtigt at oparbejde en god arbejdsproces for at skabe sammenhæng i arbejdsprocessen og bevare overblikket. Derfor er det en god ide at dele arbejdet op i tre faser:

 • Ideskabelse og informationssøgning
 • Læse- og bearbejdningsfase
 • Skrivefase

Evaluering

Du vil blive evalueret på din evne til at bidrage til samt besvare en opgaveformulering. Herunder din evne til at:

 • Leve op til de formelle krav til opgaven
 • Fastholde den røde tråd
 • Formulere indledning, konklusion og delkonklusioner
 • Dokumentere korrekt
 • Anvende faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder

Lærermateriale