Sygdom

Hvis du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks give rektor besked, og du skal fremskaffe en lægeattest.

Sygeeksamen afholdes normalt i august-september.

Du kan skrive sygeopgave inden for samme emne, men der skal formuleres en ny opgaveformulering.

Hvis det er praktisk muligt, kan sygeeksamen dog afholdes i forbindelse med en ferie i forårssemestret, men der må ikke bruges undervisningstid i 3.g til afvikling af sygeeksamen i studieretningsprojektet.