Indledning

En opgaveformulering vil ofte være en overordnet formulering, hvor du bliver bedt om at behandle bestemte faglige emner indenfor et større område.

For at kunne besvare opgaven fyldestgørende bliver du nødt til at foretage nogle prioriteringer i det faglige stof.

Det er meget vigtigt, at læseren bliver informeret om de væsentligste prioriteringer i indledningen. Man kan sige, at indledningen er opgavens ”manual”.

Se eksempler på indledninger i dansk/samfundsfag samt matematik/fysik:

En indledning skal indeholde

 • En kort introduktion af emneområdet
  I de første linjer præsenteres opgavens emneområde, og disse linjer må meget gerne afsluttes med et par spørgsmål, som kan virke som appetitvækker. Emnet begrundes og placeres i en større kontekst.
 • Fokus og afgrænsning
  Valgene og fravalgene skal præsenteres og begrundes i indledningen. Det kan fx være en geografisk og/eller en tidsmæssig afgræsning eller emner, der ligger inden for jeres område, men som er mindre relevante for jeres opgave. Vær opmærksom på, at dette afsnit sjældent er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, da fokus og afgrænsning er givet med opgaveformuleringen (fx mat/fys/ke).
 • Uddybning af opgaveformuleringen
  Opgaveformuleringen skal ikke gentages her. Derimod skal det fremgå, hvilke spørgsmål du ud fra opgaveformuleringen har stillet for at kunne besvare opgaven. Vær igen opmærksom på, at dette afsnit ikke altid er nødvendigt, hvis du skriver en opgave med to naturvidenskabelige fag, idet en sådan opgaveformulering ofte er helt konkret og ikke lægger op til en uddybning, men blot en besvarelse.
 • Opgavens opbygning
  En kort beskrivelse af opgavens opbygning/disponering.