SRO – Studieretningsopgave

Se også: VGT’s vejledning i større skriftlige opgaver

Formål

SRO lægger i høj grad op til studieretningsprojektet, som du skal skrive i 3.g, og du vil blive trænet i kravene til en akademisk opgave samt teknikker, der kan hjælpe dig i arbejdsprocessen. Derudover trænes du i at skrive en flerfaglig opgave i to af dine studieretningsfag.

Arbejdet med SRO

Oversigten til højre viser, hvilke elementer fra linjerne i Skrivemetroen, du forventes at inddrage under arbejdet.

Produkt

En individuel skriftlig besvarelse der indeholder alle led i dispositionen til den akademiske opgave. Derudover skal besvarelsen indeholde noter.

Opgavens omfang

Opgavens omfang er 6-8 sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og eventuelle bilag. Hvis opgaven indeholder figurer, kan der aftales et større omfang med vejleder.

En normalside betragtes som 2400 tegn med mellemrum.

Typografi og layout

Der er ingen formelle krav til typografi og layout, men se:
Gode råd til hensigtsmæssig brug af typografi og layout

Evaluering

I evalueringen af SRO vil der blive lagt vægt på, at du kan:

– Besvare en opgaveformulering, der indeholder både fagspecifikke og tværgående faglige krav
– Fastholde den røde tråd gennem opgaven
– Formulere indledning, delkonklusioner og konklusion
– Dokumentere korrekt
– Anvende faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder
– Udfærdige et kort resume af opgaven.

Lærermateriale