Abstract

Et abstract er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed -på engelsk. Dit abstract skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil typisk fylde 10 linjer, og det anbringes lige før indholdsfortegnelsen. Abstractet skal indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling, de anvendte faglige tilgange, de væsentligste resultater og konklusioner. Det er vigtigt, at du først skriver dit abstract, efter at opgaven er skrevet. Det indgår i bedømmelsen af opgaven, og det er det første, som censor læser.

De tre hovedpunkter i et abstract

 1. Formål hvorfor?

 • Hvilken problemstilling ville du undersøge eller teste (din hypotese)? Gå tilbage til din opgaveformulering og sørg for at der er overensstemmelse med den.
 • Formuler formålet præcist og sammenhængende.
 • Eksempler på indledninger: This study tests…. This study investigates… This paper examines…

2. Metode – hvordan?

 • Hvad gjorde du, og hvordan gjorde du det? Skriv i korte, præcise vendinger.

3. Resultater og konklusioner – hvad fandt du ud af?

 • Hvad er resultatet af din undersøgelse/analyse? Hvad har du konkluderet?
 • Eksempler på afslutninger: There is a significant relationship between… The result shows that in 85% of the cases…. It is shown that Raymond Carver is strongly influenced by…

Sproglige tips

Forhold dig objektivt
Undgå de personlige stedord “jeg” eller “vi”.
Skriv ikke “Investigate the incidence of…” Skriv i stedet: “The study investigates the incidence of…”

Tid                                                  
Normalt skrives i NUTID. DATID kan evt. bruges til at beskrive metoden (hvad man har gjort).

Variér dit sprog   
Gentag ikke blot nøgleord og -sætninger fra selve besvarelsen.
Find en ny måde at sige det på.

Naturvidenskabeligt eller humanistisk
Abstractets udformning bærer præg af, hvilket område du skriver indenfor:

Humanistisk fag (f.eks. litterær analyse):

 • What the study sets out to do
 • What themes are identified in the texts
 • How these themes can be integrated to reach a conclusion
 • What conclusions can be drawn

Naturvidenskabeligt fag (f.eks. empirisk undersøgelse):

 • What the study sets out to do
 • What methods are adopted
 • What results are achieved
 • What conclusions can be drawn
 • What recommendations your research leads you to make

Tre eksempler

Humaniora/samfundsvidenskab

 Irakkrigen og massemedierne

The study examines the role of the American mass media in the conflict in Iraq. 67% of the Americans supported the war in Iraq because of the way the war was presented in the media. American reporters lived together with the U.S. troops and they could therefore present the war to the Americans from the front lines.

The paper discusses if this was just the American Government’s way of bringing its own version of the war in Iraq.

The role of the mass media is investigated through analyses of news shown on American television and on various American websites. It is concluded that the Americans were very much influenced by the media in their support of the war.

Humaniora

 Henrik Ibsens Et Dukkehjem

This paper analyses Nora, the main character in “A DoU’s House” and examines her most important character traits.

The paper describes Nora’s two sides. On the inside she is really a business woman but when she is together with her father and husband, she plays the role of the little doll. Women’s social status at the time is described and related to Nora’s situation and to Mrs. Linde’s situation (Nora’s friend).

Parallels are drawn to “Forraadt” (“Betrayed”) by the Norwegian writer Amalie Skram, and it is shown that there are many similarities between the problems of today’s women and the women that lived in the era of the novel. Finally, the paper concludes that Nora is actually a strong, flexible, and proud woman.

 Naturvidenskab

Børn og fedme

This paper explores the significant rise in childhood obesity and the resulting health problems that result from poor nutrition and lack of exercise, which can be life threatening. It is explained why childhood obesity is becoming a significant public health issue, with medical and psychological consequences that persist into adulthood. The paper supplies data and statistics relevant to this particular topic. Depending on how overweight in children is defined, at least 11% and possibly as many as 25% of Danish children and adolescents are deemed obese. The health risks surrounding obesity are described, including diabetes, high blood pressure, and heart problems. The correlation between television and obesity in children is examined and discussed and it is concluded that there is evidence that the risk for childhood obesity doubles every two hours per day that the child watches television.