Evalueringsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm

VGT’s evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.

VGT’s evalueringsplan hviler på skolens værdigrundlag og målsætninger.

VGT’s evalueringsplan anvendes for både STX- og HF-området og omfatter evaluering af:

 • studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for klasser og hold
 • den enkelte elev/kursist
 • større forløb og projekter
 • arbejds- og undervisningsmiljø

Desuden omfatter evaluering af elever og kursister på VGT følgende:

 • faglige screeninger
 • indslusningssamtaler
 • forældre-elev-lærer samtaler i 1. G
 • individuelle eller gruppebaserede evalueringssamtaler med faglærer
 • faglig evaluering af skriftligt arbejde, projektforløb mv.
 • karaktergivning
 • tutorsamtaler og anvendelse af studiebog på HF
 • lærerforsamlingsmøder

Resultaterne af generelle evalueringer behandles i ledelsesgruppen, hvor planer for opfølgning besluttes og iværksættes.

Resultaterne af generelle evalueringer og opfølgningsplaner forelægges bestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside.