Evalueringsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm

VGT’s evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser.

VGT’s evalueringsplan hviler på skolens værdigrundlag og målsætninger.

VGT’s evalueringsplan anvendes for både STX- og HF-området og omfatter evaluering af:

 • studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse af undervisningen for klasser og hold
 • den enkelte elev/kursist
 • større forløb og projekter
 • arbejds- og undervisningsmiljø

Desuden omfatter evaluering af elever og kursister på VGT følgende:

 • faglige screeninger
 • indslusningssamtaler
 • forældre-elev-lærer samtaler i 1. G
 • individuelle eller gruppebaserede evalueringssamtaler med faglærer
 • faglig evaluering af skriftligt arbejde, projektforløb mv.
 • karaktergivning
 • tutorsamtaler og anvendelse af studiebog på HF
 • lærerforsamlingsmøder

Resultaterne af generelle evalueringer behandles i ledelsesgruppen, hvor planer for opfølgning besluttes og iværksættes.

Resultaterne af generelle evalueringer og opfølgningsplaner forelægges bestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

Kvalitetssikring

Som en del af kvalitetsarbejdet udarbejder skolen hvert år en kvalitetsrapport, der skildrer evalueringer og fremadrettede tiltag, der skal øge kvaliteten på udvalgte indsatsområder.

De seneste tre års kvalitetsrapporter kan ses her:

 

Kvalitetsarbejdet på VGT sker ud fra retningsgivende mål, der fokuserer på elevernes trivsel og faglige niveau. Læs hele kvalitetsrammen, som vi arbejder ud fra: