hverdagen på Hf-enkeltfag

For at sikre en god uddannelse og for at have et godt samarbejde lærere og elever imellem forventer vi, at du deltager velforberedt og aktivt i undervisningen hver dag.

På Hf-enkeltfag er du en del af et voksenmiljø, og der er mødepligt til undervisningen.

Undervisningen

På Hf-enkeltfag er undervisningen anvendelsesorienteret. Det vil sige, at undervisningen er lagt til rette med udgangspunkt i vores konkrete virkelighed og hverdag.

Du får en bred almen viden om mange emner og en faglig viden, der hjælper dig godt på vej til en uddannelse.

Du bliver løbende stillet skriftlige opgaver, du skal aflevere som en del af din studieaktivitet.

Trivsel

På Hf-enkeltfag lægger vi vægt på at være en skole, hvor alle trives.

Studiemiljøet bygger på et socialt fællesskab med:

  • respekt for den enkelte og plads til mangfoldighed
  • åbenhed, ansvar og tolerance
  • seriøs, aktiv og engageret deltagelse i undervisningen og andre aktiviteter
  • På Hf-enkeltfag vil du møde kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på at sikre et godt fagligt og menneskeligt udbytte af undervisningen.

 

Studieværksted

Studieværkstedet kan benyttes af alle elever på Hf-enkeltfag og er åbent hver eftermiddag.

Her kan du:

  • bruge lokalets pc’er med undervisningsprogrammer, internetadgang osv.
  • benytte håndbøger og opslagsværker
  • læse lektier
  • arbejde i din læse- eller studiegruppe
  • læse aviser og tidsskrifter

Afbud

Hvis du en dag er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du fra morgenstunden kontakte skolens kontor på telefon 97 38 18 33.

 

Kantine

På Vestjysk Gymnasium Tarm er der kantine, hvor du hver dag kan købe mad, snacks og drikkevarer. På menuen er blandt andet dagens ret, salatbar og forskellige sandwich.

Parkering

Du kan parkere på p-pladserne omkring gymnasiet – på Skolegade og Kirkegade.