Lovpligtige oplysninger

Resultatløn for rektor

Rektors løn tildeles på baggrund af en resultatlønskontrakt, som bestyrelsen udarbejder.

 

Nøgletal

Karakterer
Se karaktergennemsnit her

Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Se overgangsfrekvens til anden uddannelse her

Fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens
Se fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens her