Talentpleje

SubUniversity

VGT er med i projektet SubUniversity på Aarhus Universitet. Projektet er for gymnasieelever, der kommer fra hjem, hvor forældrene ikke har en universitetsuddannelse.

Elever, der er med i SubUniversity kommer på besøg på universitetet fire gange i løbet af halvandet år.

Her hører de om, hvordan det er at være universitetsstuderende, de deltager i forelæsninger og introduceres til forskellige uddannelser.

Derudover har deltagerne på SubUniversity også en unik mulighed for at komme tæt på kollegielivet i en studieby, når de undervejs kommer med universitetsstuderende hjem og får lejlighed til at spørge ind til hverdagen både på og udenfor universitetet.

Gymnasieeleverne får en mentor, som er studerende på universitetet. Mentorerne er værter ved besøgene og har kontakt med eleverne via Facebook og mobil imellem de enkelte besøg.

Det næste hold udvælges efter ansøgning blandt kommende 2.g’ere.

Henrik Fogde (fo)
Pædagogisk leder
41 68 78 37
Engelsk · Dansk