Studie- og ordensregler

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Alle elever og ansatte forventes at udvise respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte.

Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og ordentligt sprogbrug. Man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden.

Det betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolens personale eller elever, hverken i eller uden for skolen, og hverken i eller uden for skoletiden, herunder på de sociale medier.

For at undervisningen kan fungere godt, skal man som elev

 • møde til tiden og aflevere opgaver til tiden.
 • være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen.
 • lave sine skriftlige opgaver selv efter lærernes anvisninger.
 • rette sig efter de anvisninger, som den ansvarlige lærer giver.
 • dagligt tjekke skema og beskeder i Lectio, samt følge retningslinjerne for brug af IT på skolen

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal man som elev:

 • behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt.
 • undlade at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra vand på flaske) i klasselokaler, laboratorier, faglokaler og festsal. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder.
 • efter hver lektion sætte stolene på plads og sørge for, at klasselokalet er ryddet for affald.
 • passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som man låner af skolen.
 • have en forsikring, der dækker tyveri af og skader på personlige ejendele i skoletiden.
 • kun optage film, lyd og billeder af andre med deres samtykke.
 • kun dele personlige oplysninger om andre på skolen med folk udefra hvis man har en aftale med skolens ledelse om det (fx kontaktoplysninger
  eller adresser).
 • nøje overholde skolens rygepolitik samt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik.
 • kontakte en lærer eller ledelsesrepræsentant, hvis man selv oplever eller er vidne til mobning.

Hvis man er fraværende fra undervisningen, skal man oplyse fraværsårsag i Lectio. Hvis eleven er fraværende en hel dag, skal denne ringe ind til skolen om morgenen og meddele årsagen. Man skal kontakte sin klasselærer, hvis man af andre grunde ikke kan deltage i undervisningen. Skal man fritages for idræt, kontaktes ledelsen.

Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de foregår på skolen, under ekskursioner, på studierejser, på virksomhedsbesøg og lignende.

Såfremt skolens studie- og ordensregler ikke overholdes, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Du kan læse den samlede, udførlige udgave af skolens studie- og ordensregler via linket her: