Studie- og ordensregler

Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og med ansatte.

Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og en ordentlig sprogbrug. Man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden.

Det betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolens personale eller  elever, hverken i eller uden for skolen og hverken i eller uden for skoletiden, herunder på de sociale medier.

For at undervisningen kan fungere godt, skal man som elev

 • møde til tiden og aflevere opgaver til tiden
 • være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen
 • lave sine skriftlige opgaver selv efter lærernes anvisninger
 • rette sig efter de anvisninger, som den ansvarlige lærer giver
 • dagligt tjekke skema og beskeder i Lectio, samt følge retningslinjerne for brug af IT på skolen.

 

For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal man som elev desuden

 • behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt
 • undlade at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra vand på flaske) i klasselokaler, laboratorier, faglokaler og festsal. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder
 • efter hver lektion sætte stolene på plads og sørge for, at klasselokalet er ryddet for affald
 • passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som man låner af skolen
 • have en forsikring der dækker tyveri af og skader på personlige ejendele i skoletiden
 • kun lave film og billeder af andre på skolen med deres samtykke
 • kun dele personlige oplysninger om andre på skolen med folk udefra hvis man har en aftale med skolens ledelse om det (fx kontaktoplysninger eller adresser)
 • nøje overholde skolens rygepolitik samt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik
 • kontakte en lærer hvis man oplever mobning enten af en selv eller af en anden elev

 

Hvis du er fraværende fra undervisningen, skal du oplyse fraværsårsag i Lectio. Hvis du er fraværende en hel dag, skal du ringe ind til skolen om morgenen og meddele årsagen, når du ikke møder op. Du skal kontakte din klasselærer, hvis du af andre grunde ikke kan deltage i undervisningen. Hvis du skal fritages for idræt, skal du kontakte ledelsen.

Såfremt skolens studie- og ordensregler ikke overholdes, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Du kan læse den samlede, udførlige udgave af skolens studie- og ordensregler via linket her:

Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de foregår på skolen, under ekskursioner, på studierejser, på virksomhedsbesøg og lignende.