Regler for mundtlig eksamen og prøver

 

Mødetid

 • Du skal altid møde op i god tid til en eksamen og senest 30 minutter før start.
 • Ophold dig kun ved eksamenslokalerne, når du venter på at skulle ind til eksamen, eller når du venter på at få din karakter. På andre tidspunkter skal du opholde dig i kantinen.
 • Ved eksaminer med 24 timers forberedelse foregår trækningen på kontoret i administrationsbygningen hos Kitti eller Anette.

Sygdom og udeblivelse

 • Der er mødepligt til alle eksaminer/prøver. Du skal derfor straks meddele det til kontoret på tlf. 97 37 18 33, hvis du er syg. Sygdom, der medfører afbud til en eksamen/prøve, kræver dokumentation for sygdom i form af en lægeattest. Du skal derfor opsøge en læge på dagen.
 • Ved dokumenteret sygdom vil du kunne gå op til en sygeprøve/sygeeksamen.
  Hvis du kommer for sent eller udebliver fra en eksamen/prøve, har du ikke krav på at deltage i den pågældende eksamen/prøve.

Prøveplanen

 • Den fulde prøveplan er tilgængelig på Lectio fra d. 12/5 kl. 15:15. Der kan forekomme ændringer i prøveplanen løbende, så du har som elev pligt til løbende at holde dig orienteret i din prøveplan.
 • Check, at du har alle dine prøver i Lectio, og at alt ser ud, som det bør. Kontakt kontoret, hvis det er noget, der undrer dig.

Hjælpemidler

 • Du skal selv medbringe alle tilladte hjælpemidler: blyant, bøger, noter, gamle opgaver mm. Husk evt. også at medbringe et ur, så du kan holde styr på tiden – din mobil må ikke medbringes ind i forberedelseslokalet.
 • Du må gerne medbringe egen computer til forberedelsen.
 • Du må som udgangspunkt IKKE anvende internettet i forberedelsen. Du skal derfor sørge for at have downloadet alt materiale, så det ligger lokalt på din computer. Kun i tilfælde hvor der er anvendt materiale fra internettet i undervisningen, som IKKE KAN downloades til egen computer, og hvis der i undervisningsbeskrivelsen er et direkte link til dette materiale, kan det tilgås via internettet.
  I dette tilfælde skal du på forhånd have gemt link til ovennævnte materialer i din browser, da det er forbudt at søge efter dem under prøven.
 • HUSK:  Brug af internettet under prøver er som udgangspunkt forbudt! Ikke tilladt brug af internettet betragtes som snyd, uagtet om det er tilsigtet eller utilsigtet. I praksis betyder det, at en simpel søgning på google eller chat gpt, en besked på Lectio, brug af dokumenter i delte mapper som fx dropbox betragtes som snyd og vil være bortvisningsgrund.

Eksamensgrundlaget

 • Eksamensgrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne for de enkelte fag. Ved tvivl rettes henvendelse til jeres faglærer.