Få overblik over fagene på STX

På STX er nogle fag obligatoriske, og andre kan du vælge afhængigt af din studieretning. Fagene er inddelt i A, B og C-niveauer.

Fag i grundforløbet

På grundforløbet skal du have Almen sprogforståelse (AP), naturvidenskabeligt grundforløb (NV), dansk, engelsk, fysik, historie, idræt, matematik og samfundsfag.

Almen sprogforståelse (AP)

I almen sprogforståelse arbejder sprogfagene og latin sammen om at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet.
Du kommer til at arbejde med kommunikation, sproghistorie og grammatik.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

I NV samarbejder fagene biologi, kemi og naturgeografi om fælles emner. Du får en introduktion til den naturvidenskabelige tankegang gennem teori og praktiske øvelser i laboratoriet.

Fag du allerede kender

På STX skal du også have dansk, engelsk, fysik, historie, idræt, matematik og samfundsfag. Disse fag kender du allerede, men på STX bliver de uddybet og skaber andre sammenhænge.

Inden du begynder på grundforløbet, skal du desuden vælge, om du vil have billedkunst, musik eller mediefag som kreativt fag.

Valgfag

I 2. og 3.g skal du vælge ét, to eller tre valgfag foruden dine studieretningsfag og de obligatoriske fag.

VGT tilbyder følgende valgfag:

A-niveau: Engelsk – Fransk – Fysik – Kemi – Matematik – Samfundsfag – Spansk – Tysk

B-niveau: Billedkunst – Biologi – Fysik – Idræt – Kemi – Matematik – Mediefag – Musik – Naturgeografi – Tysk – Psykologi

C-niveau: Astronomi – Billedkunst – Biologi – Erhvervsøkonomi – Filosofi – Kemi – Mediefag – Musik – Naturgeografi – Psykologi

Niveau 0: Fag, du ikke har haft før, men via valgfag løfter til B-niveau.

fagoversigt