Fysik

Emner vi arbejder med

På A-niveau arbejder vi med:

 • Verdensbilleder
 • Energi
 • Bølger herunder lyd og lys
 • Elektriske kredsløb
 • Radioaktivitet
 • Elektromagnetiske spektrum
 • Atomfysik
 • Mekanik i en dimension
 • Mekanik i to dimensioner
 • Bevægelser i rummet
 • Magnetisme
 • Fysik i det 21. århundrede

På B-niveau:

 • Verdensbilleder
 • Energi
 • Bølger herunder lyd og lys
 • Elektriske kredsløb
 • Radioaktivitet
 • Elektromagnetiske spektrum
 • Atomfysik
 • Mekanik i en dimension

På C-niveau:

 • Verdensbilleder
 • Energi
 • Bølger herunder lyd og lys

Sådan arbejder vi

I fysik er undervisningen en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde, opgaveregning og laboratoriearbejde.

Det lærer du

Du lærer, hvordan du arbejder i et laboratorie, og hvordan du bruger de elektriske apparater.

Du lærer også at lave og læse grafer. Vi bruger masser af matematik, og du får på den måde indsigt i, hvordan matematik kan bruges til at beskrive vores natur og teknik.

Excel er et vigtigt redskab i fysik, og du får derfor indsigt i de muligheder, programmet giver.

Du lærer at skrive rapporter og at aflæse naturen samt forudsige episoder.

Det kan du bruge faget til

Du kan blandt andet bruge fysik, hvis du vil være hospitalsfysiker, der fx fremstiller doser af radioaktive prøver til kræftbehandling.

Du kan også bruge faget til udvikling af infrastrukturen med hensyn til elforsyning, datatransport osv., eller hvis du vil være ingeniør, arbejde med udvikling af mobiltelefoner m.m.

Eksamen

På C-niveau består eksamen af en mundtlig eksamen, hvor du har 24 timers forberedelse, der slutter af med en 24 minutters eksamen.

På B-niveau er eksamen en todelt mundtlig prøve:

1) Eksperimentel prøve på 1,5 timer med et forsøg, som ligner et af de forsøg, der er lavet i løbet af de to år. Denne del af eksamenen foregår i grupper af 1-3 personer.

2) Teoretisk samtale. 24 minutter forberedelse og 24 minutter individuel eksamen. De to dele 1) og 2) skal være inden for to forskellige emner.

På A-niveau udgør eksamen en skriftlig prøve på 5 timer samt en todelt mundtlig prøve:

1) Eksperimentelt prøve 2 timer med et forsøg som ligner et af de forsøg der er lavet i løbet af de to år. Denne del af eksamenen foregår i grupper af 1-3 personer.

2) Teoretisk samtale. 24 minutters forberedelse og 24 minutters individuel eksamen. De to dele 1) og 2) skal være inden for to forskellige emner.

Samarbejdsparter i erhvervslivet eller andre uddannelser

Vi har gode erfaringer med at besøge Aarhus Universitet med A-niveau holdet. Her kan man lave forsøg med universitetets udstyr, rundvisning på universitetet og få en indblik i, hvordan det er at gå på universitet.

I forbindelse med SRO-opgaven (studieretningsopgaven i 2.g) er vi begyndt at bruge emnet Biogas. Her har vi foredrag af Lars Byberg fra Agrofora om naturgas, og vi besøger Combigas biogasanlægget i Sdr. Vium og får en rundvisning af direktøren Kent Skaanning.

undervisere

Birger Juhl Nielsen (bjn)
Adjunkt
Matematik · Fysik
Martin Kristensen (mk)
Lektor, Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Martin Kristensen (mk)
Lektor, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Thomas Korsbech (kor)
Årsvikar
Fysik