Seniorpolitik

VGT ser en stor værdi i den viden og erfaring, som vores ældre medarbejdere besidder. Skolen vil derfor arbejde for at beholde ældre medarbejdere på skolen, så længe de har lyst og evne til at varetage de daglige arbejdsopgaver.

Det betyder, at skolen vil være villig til at arbejde for fleksible og individuelle arbejdstidsløsninger for ældre medarbejdere.

Hvis en ældre medarbejder ønsker at nedtrappe sin arbejdsbyrde gradvist, kan skolen i et samarbejde med pågældende skabe mulighed for det. Det kan f.eks. ske ved fleksibilitet i arbejdstidens længde og placering eller særlig individuel aftale.

Pensionsalderen aftales individuelt på grundlag af medarbejdernes eget ønske samt de faktiske muligheder for at bestride et relevant job på skolen.

I henhold til overenskomsten får lærergruppen allerede en aldersreduktion, svarende til 175 timer fra det fyldte 60. år.  Denne aldersreduktion er dog under en udfasning på følgende måde:

  • Retten til 175 timers reduktion, når en lærer fylder 60 år, er gældende for lærere, der pr. 31. juli 2013 var fyldt 58 år.
  • Lærere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 58 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, når de fylder 60 år. Lærere omfattet af denne ordning vil fortsat optjene fuld pensionsret.