Mission, vision og værdier

Juni 2019 har VGT’s bestyrelse vedtaget VGT’s mission, vision og værdier, som det ses herunder.

Mission

VGT tilbyder almengymnasiale uddannelser på et højt fagligt og pædagogisk niveau til hele det vestjyske lokalområde.

Vision

VGT vil være et gymnasium, der gennem mangfoldighed stimulerer, udfordrer og udvikler hver elev til at udfolde sit faglige og menneskelige potentiale.

Værdier

På VGT hviler vores arbejde med at uddanne eleverne på værdier om faglighed, fællesskab, nysgerrighed og respekt. Det betyder, at VGT skal være en faglig stærk og dynamisk uddannelsesinstitution, der gennem demokratisk inddragelse og gensidig respekt og interesse gør eleverne både studie- og livsparate.

Faglighed: Vi opbygger viden og udvikler kompetencer
På VGT er fagligheden det indhold, vi samles om, og som stimulerer vores nysgerrighed til at gå på opdagelse i verden omkring os. Hos os er fagligheden tæt knyttet til kvalitet, grundighed og engagement. Det er en forudsætning for at udvikle elever til studerende. Fagligheden drives fremad af nysgerrigheden, der nærer elevens kreativitet og udvikling. Nysgerrigheden er lysten til og glæden ved at møde og opsøge nye udfordringer, faglige såvel som menneskelige.

Fællesskab: Vi skaber en god skole sammen gennem samarbejde og respekt for hinanden
På VGT er fællesskabet den værdi, som danner rammen for, at skolen er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi værner om de traditioner, som vi gennem vores lange historie har opbygget, og sammen skaber vi nye traditioner med udgangspunkt i den virkelighed, vi ønsker at skabe nu og i fremtiden. Vi værner om fællesskabet som en ramme, hvor der er respekt for andre. I vores fællesskab er der plads til, at individet kan udfolde sig i og uden for undervisningen, og der er plads til samarbejde og gensidig læring. Respekten er fundamentet for fagligheden, fordybelsen, fællesskabet og nysgerrigheden og udmøntes i tolerance og rummelighed.

Nysgerrighed: Vi opdager verden sammen
På VGT er nysgerrigheden den værdi, der driver vores arbejde fremad og giver os inspiration til kreativitet, fornyelse og udvikling. Nysgerrigheden er også lysten til og glæden ved at møde og opsøge nye udfordringer. Vores nysgerrighed er med til at gøre skolen til et dynamisk og innovativt læringsmiljø, hvor eleverne udvikler deres nysgerrighed i forhold til verden både globalt og lokalt.

Respekt: Vi anerkender hinandens værdier og synspunkter
På VGT er respekten den værdi, der præger vores måde at forholde os til hinanden, vores omgivelser og vores opgaver på. Respekten er fundamentet for fagligheden, fællesskabet og nysgerrigheden og udmøntes i tolerance og rummelighed. I respekten ligger også bestræbelsen på, at alle føler medejerskab for de mål og visioner, som vi arbejder frem imod.