Bioteknologi

Bioteknologi er et studieretningsfag, som man kun kan have på A-niveau.

Her undersøger vi, hvordan man kan bruge naturens egne værktøjer til fx at fremstille fødevarer, helbrede sygdomme og skaffe energi, som forurener mindre.

Vi arbejder fx med emner som

 • Fremtidens fødevareforsyning – hvordan skaffer vi mad nok til en voksende befolkning på kloden?
 • Det perfekte menneske – hvor går grænsen mellem DNA-analyser og designerbabyer?
 • De gode, de onde og de grusomme – når bakterier er en trussel mod vores sundhed
 • Biogas i danske biler – en miljøvenlig energiform
 • Diabetes – stamceller som vejen til helbredelse?

Sådan arbejder vi

Bioteknologi består af en biologidel og en kemidel, som kan varetages af to forskellige lærere, mens emnerne er fælles.

Vi bruger en del tid på at eksperimentere og lege i laboratoriet og kommer også ud af huset, fx for at lave forsøg på Aarhus Universitet, besøge Arlas proteinfabrik i Nr. Vium, Combigas-anlægget i Sdr. Vium eller Innovest i Skjern.

Studierejsen i 2g er især gået til Island, hvor vi har studeret varme, svovlholdige kilder, brint-samfund og vulkaner, eller til London, hvor vi har været på Science-Museum m.m.

I 3.g har vi som regel været 3 dage i København med mulighed for at lave forsøg på Københavns Universitet eller DTU, besøge Novo Nordisks forskningsafdeling i Måløv eller en anden biotek-virksomhed m.m.

Til daglig veksler undervisningen mellem projekt- og gruppearbejde, tavleundervisning, klassediskussioner, elevoplæg, quiz og andre lege samt besøg af studerende og forskere eller fra virksomheder i lokalområdet.

Det lærer du

 • Eksperimentelle arbejdsmetoder (fx celledyrkning, gensplejsning, elektroforese, spektrofotometri, titrering m.m.)
 • Kemiske mængdeberegninger og reaktionstyper
 • Biokemiske processer
 • Forplantningsteknologier
 • Hormoner og nervesystem
 • At diskutere bioteknologiske problemstillinger i forhold til miljø, samfund og etik

Det kan du bruge faget til
Bioteknologi-studieretningen er et oplagt valg, hvis du overvejer en sundhedsvidenskabelig eller anden naturvidenskabelig uddannelse, hvor både biologi, kemi, fysik og matematik er relevant, fx

 • Sygeplejerske, jordemoder, farmakolog
 • Læge, dyrlæge, tandlæge
 • Farmaceut, bioteknolog, kemiker

Da studieretningen er adgangsgivende til medicinstudiet og andre naturvidenskabelige universitetsuddannelser, er den et sikkert valg, hvis du har interesse i de naturvidenskabelige fag. Samtidig giver den dig en god ballast, når det gælder aktuelle emner i din hverdag, i medierne og det omgivende samfund i øvrigt som fx kræft, bioaktiv kost, antibiotikaresistens, kloning, gensplejsning, globale epidemier, hjernesygdomme, lægemidler, rusmidler og energi fra biomasse.

Eksamen

Bioteknologi afsluttes i 3g med en 5 timers skriftlig prøve og/eller en mundtlig prøve på 30 minutter.

Derfor vil der også være en del skriftligt arbejde fra 1. til 3.g, som træner dig i at løse bioteknologiske problemstillinger, ligesom du gennem arbejde i makkerpar, projektarbejde og på klassen vil få rig mulighed for at træne mundtlig fremlæggelse af det du har lært.

Samarbejdsparter i erhvervslivet og andre uddannelser

Det er efterhånden en fast tradition, at vi på vores årlige studieretningsdag får besøg af tidligere VGT-elever, som er i gang med en naturvidenskabelig uddannelse, så man i workshop-form kan få en smagsprøve på aktuelle naturvidenskabelige emner og høre om forskellige studier.

Derudover har vi ind imellem besøg af en phD-studerende eller en anden forsker, ligesom vi har god kontakt til forskellige virksomheder i lokalområdet (se ovenfor).

Når du skal skrive studieretningsprojekt i 3g arbejder vi sammen med universitetsuddannelser i Aarhus, Odense og København, som udbyder forskellige projekter, du kan tage del i og bruge i din videre opgave.