Oldtidskundskab

Emner vi arbejder med

I faget oldtidskundskab på C-niveau arbejder vi med oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid med hovedvægt på Grækenland i klassisk tid. Vi gennemgår også arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid.

Sådan arbejder vi

Undervisningen har vi både kursusforløb, hvor vi nærlæser og diskuterer antikke tekster, og mere projektprægede forløb, som vi afslutter med at fremlægge resultaterne mundtligt og skriftligt.

Det lærer du

Du lærer at analysere og fortolke oversatte tekster og at forholde dig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster samt uddybe moderne problemstillinger gennem læsningen.

Du får også kendskab til væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur og lærer at se antikkens betydning for den senere europæiske kultur.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en tekst på 1½ side fra det gennemgåede stof samt enten en tekst fra efter antikken på op til 5 sider eller et antikt monument.

Der er ca. 60 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksaminationstid.

undervisere

Lotte Bækdal Vittrup (lbv)
Lektor
Dansk · Oldtidskundskab