Mediefag

I mediefag arbejder du med levende billeder.

Du får derfor du kendskab til det grundlæggende filmsprog (terminologi) i forbindelse med analyse af film- og tv-produktioner.

Teoretisk arbejder du i dybden med billed- og lydside, dramaturgiske principper og fortælleforhold ved bl.a. at se film- og TV-citater fra forskellige fiktions- og faktagenrer, men du lærer også at omsætte teorien til praksis ved selv at lave medieproduktioner.

Sådan arbejder vi

Du vil skifte bekendtskab med forskellige undervisningsformer, da mediefag både er et teoretisk og et praktisk fag.

Fordelingen mellem det teoretiske og praktiske arbejde er ligeligt vægtet.

Hvor du i fagets teoretiske del i høj grad vil møde klasseundervisning og gruppearbejde som arbejdsformer, hvor du fx vil skulle analysere udvalgte film- og tv-produktioner, er den praktiske dimension i højere grad et projektarbejde, hvor du sammen med dine klassekammerater skal lave en selvstændig medieproduktion.

Det lærer du

I fagets teoretisk-analytiske del lærer du at kunne forholde dig kritisk til film- og tv-produktioner ved at bruge filmsprogets terminologi.

Her arbejder du bl.a. med næranalyse (shot-to-shot-analyse), hvor de levende billeder undersøges indstilling for indstilling, men du vil også skulle se produktionerne på et mere overordnet niveau, hvor du bl.a. undersøger dramaturgi, genretræk m.fl..

I den praktisk-kreative del lærer du igennem faserne præproduktion, produktion og postproduktion bl.a. at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre – herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Det kan du bruge faget til

I mediefag lærer du først og fremmest at arbejde sammen med andre om at kommunikere og at være mediebevidst.

Det kan du bruge på rigtig mange uddannelser, fx inden for kommunikation, medier, tv, film, kultur og politik.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele:

  • en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion.
  • en prøve i det teoretisk-analytiske stof.

Inden du skal til eksamen, har du sammen med din gruppe fremstillet en eksamensproduktion af maksimalt 6 minutters varighed, der danner udgangspunkt for første del af prøven i faget.

Her skal du vise, at du forstår, hvordan I har brugt den teoretisk-analytiske del af faget i den praktisk-produktionsmæssige kontekst, og I skal evaluere jeres produkt.

I anden halvdel af eksaminationen skal du trække et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-program på maksimalt fem minutter, som skal analyseres og præsenteres til eksaminationen.

Da prøvecitatet har relation til de gennemgåede film- og tv-forløb i undervisningen, skal der også perspektiveres til disse forløb og produktioner.

Der gives én karakter ud fra de to prøvedele.

undervisere

Camilla Silberbauer Ankerstjerne (cas)
Lektor
Historie · Mediefag