Idræt

Emner vi abejder med

Idrætsundervisningen består af forløb inden for tre grupper: boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Boldspil kan fx være fodbold, håndbold, basketball, volleyball, flag football, floorball, ultimate, rugby, softball samt alle former for basisboldspil.

Musik og bevægelse kan fx være dans, aerobic, rytmisk opvarmning, rytmisk gymnastik, kreative og ekspressive bevægelsesformer og improvisation.

Klassiske og nye idrætter kan fx være atletik, orienteringsløb, springgymnastik, crossfit og ketsjerspil.

Sådan arbejder vi

Idræt er det eneste fag, man klæder om til!

Man har Idræt C i alle 3 år, og elevernes præstationer og fysiske aktivitet er i centrum i timerne.

Den praktiske idræt kobles ofte med kortere sekvenser med teoretisk idræt. Undervisningen tilrettelægges, så den indeholder udfordringer for alle uanset niveau.

Der vil desuden tilrettelægges såvel kønsdifferentieret som kønsintegreret undervisning.

Idræt B kan enten vælges som valgfag i 3.g og 2.hf.

På B-niveau har vi rene teori-lektioner (f.eks. idrætspsykologi, anatomi, doping og idrætshistorie) i tæt samspil med praksis-lektionerne.

Vi tager også på ekskursion til fx idrætshøjskoler og foretager fysiske tests.

Det lærer du

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete idrætslige aktiviteter, men inddrager som nævnt også teori (fra det naturvidenskabelige, det humanistiske og det samfundsvidenskabelige fagområde).

Vi inddrager fx grundlæggende principper for træningslære samt viden om den fysiske aktivitets betydning for sundhed i bredeste forstand.

Det betyder, at du fx lærer, hvordan du tilrettelægger din træning, så du på den mest hensigtsmæssige måde når det resultat, du ønsker.

Det kan du bruge faget til

Idrætsfagets kerne er glæden ved at bevæge og bruge kroppen. Faget er i erhvervsmæssig øjemed særligt givtigt, hvis du kunne tænke dig at arbejde i professioner, hvor kroppen er central – fx fysioterapeut, ergoterapeut, pædagog og lærer.

Samarbejde med andre uddannelser

På VGT deltager vi med hold i gymnasieskolernes landsdækkende turneringer i fx håndbold, volleyball, fodbold, futsal og ultimate.

Om fredagen er der mulighed for at dyrke frivillig idræt med kammeraterne efter skoletid.

undervisere

Bente Vorup Larsen (bv)
Lektor
Dansk · Idræt
Henning Farup Christensen (hc)
Lektor
Dansk · Idræt
Kasper Overgaard (kao)
Adjunkt
Idræt · Matematik
Mikkel Hoff Kielberg (my)
Lektor, TR-suppleant
Idræt · Psykologi
Olav Nielsen (on)
Lektor, TR
Idræt · Historie
Peter Højlund Roesgaard (pr)
Lektor
Historie · Idræt