Kemi

Emner vi arbejder med

På A-niveau går vi i dybden med mange kemiske emner. Vi arbejder med mange typer af kemiske reaktioner, og du lærer at kunne forudsige, om kemiske reaktioner kan forløbe.

Du lærer nye analysemetoder inden for kvalitative og kvantitative analyser, og du lærer at regne på mange forskellige kemiske problemstillinger.

Vi inddrager viden fra matematik for at kunne analysere kemiske reaktioners hastigheder, og vi laver et eksperimentelt projekt.

Mulige projektemner kunne være: Ascorbinsyre, lægemidler, hovedpinetabletter, dødbringende og eksplosiv kemi, madens kemi, forurening, metaller, husholdningskemi, farvestoffer, polymerer, forurening osv

På B-niveau arbejder vi med kemisk ligevægt og gennemgår næsten alt om syre-basereaktioner og pH. Derudover kommer vi også til at arbejde med redoxreaktioner, organisk kemi og reaktioners hastighed.

Vi laver kemiske eksperimenter og ud gennemfører ud fra dem kvalitative og kvantitative analyser samt fremstilling af stoffer.

På C-niveau arbejder vi med molekyler og ionforbindelser, beregninger på kemiske reaktioner, en smule organisk kemi, forskellige typer af kemiske reaktioner i teori og i laboratoriet, herunder kemiske reaktioner i hverdagen.

Vi laver også forskellige kemiforsøg, hvor materialerne analyseres.

Sådan arbejder vi

Vi bruger forskellige arbejdsformer og veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, laboratoriearbejde i grupper, opgaveløsning i par eller grupper samt spil af forskellig art.

Det lærer du

Du lærer at arbejde i laboratoriet og får kendskab til de forskellige laboratorie-teknikker:

 • vejeanalyse
 • titrering
 • spektrofotometri
 • kemisk syntese
 • kvalitativ og kvantitativ analyse.

Du lærer også at løse kemiske problemstillinger, at bruge den kemiske tankegang og fagsproget samt at genkende kemiske problemstillinger i andre sammenhænge end skolen.

Sidst men ikke mindst lærer du også at lave kemiske beregninger.

Det kan du bruge faget til

Du kan bruge kemi, hvis du fx gerne vil arbejde med/som:

 • lægevidenskab
 • sygeplejerske
 • dyrlæge
 • tandlægelægemiddelforskning
 • kemisk forskning
 • forskellige ingenørtyper
 • fødevarekontrol
 • materialeteknologi
 • forskning i vedvarende energi
 • vindmøllebranchen
 • undervisning
 • bioanalytiker

Eksamen

Kemi A: Her består eksamen af en skriftlig prøve med hjælpemidler (5 timer) og / eller ½ times mundtlig prøve med ½ times forberedelse.

Kemi B: Her består eksamen af en mundtlig prøve (½ time med ½ time forberedelse)

Kemi C: Her består eksamen af en mundtlig prøve (24 minutter med 24 minutter forberedelse)

Samarbejdsparter

Vi besøger et eller flere universiteter/andre uddannelsesinstitutioner (Kemi B og A).

Vi besøger også virksomheder i omegnen (fx et biogasanlæg)

undervisere

Kristine Holm Kjær (khk)
Lektor
Biologi · Kemi
Martin Kristensen (mk)
Lektor, Udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Martin Kristensen (mk)
Lektor, medlem af bestyrelsen udpeget af medarbejderne (med stemmeret)
Fysik · Kemi
Susanne Ellemose (se)
Lektor
Biologi · Kemi