Religion

Emner vi arbejder med

Religion B:

I religion på B-niveau arbejder vi med kristendom, islam, hinduisme/buddhisme og andre emner, herunder elevvalgte emner, fx religion i det senmoderne samfund, religionskritik eller et etisk emne

Religion C:

I regligion på C-niveau arbejder vi med kristendom, islam, yderligere en verdensreligion, et veldefineret religionsfagligt emne, fx religion i det senmoderne samfund, religionskritik eller et etisk emne

Sådan arbejder vi

I både religion C  og B er der primært undervisning i klasseværelset med en variation af klasseundervisning, gruppearbejde og pararbejde.

I religion B er der desuden feltarbejde og projektarbejde.

Det lærer du

  • At se på religion såvel indefra som udefra
  • At tolke religiøse forestillinger både ud fra tekster, billeder og handlinger
  • At kunne sammenligne religioner og religiøse forestillinger.
  • Du lærer bedre at kunne forstå mennesker med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde.

Det kan du bruge faget til

I forhold til videreuddannelse kan du bruge det, du lærer, hvis du eksempelvis gerne vil være religionslærer, teolog eller integrationsmedarbejder.

Du kan der ud over også bruge faget til at blive klædt bedre på til at varetage job, der indebærer kontakt med andre mennesker, fx læge, sygeplejerske, lærer, pædagog.

Eksamen

I religion C foregår eksamen med 24 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination på baggrund af kendt tema og ukendt bilagsmateriale

I religion B består eksamen af 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination på baggrund af en projektopgave og et kendt tema samt ukendt bilagsmateriale

undervisere

Lone Broberg (lo)
Lektor
Dansk · Religion
Louise Holm Jensen (lhj)
Årsvikar
Dansk · Religion
Maja von Tangen Billeskov (mtb)
Adjunkt
Biologi · Religion · Latin
Sanne Pedersen (sp)
Lektor
Engelsk · Historie · Religion