Naturgeografi B/C

Emner vi arbejder med

I Naturgeografi arbejder vi ud fra undrende spørgsmål som fx: Hvorfor er vejret så skiftende i Danmark? Hvorfor er der flere jordskælv i Italien end i Danmark? Får vi mere ekstremt vejr i fremtiden? Hvordan ser det ud med vandforsyningen i fremtiden i Verden?

Kernestofområder for Naturgeografi på både C- og B-niveau er:

 • Kortlære
 • Jordens udvikling (geologi)- herunder pladetektonik
 • jordskælv
 • vulkanisme
 • landskabets udvikling (geomorfologi) – f.eks. det danske istidslandskab
 • Vandets kredsløb (hydrologi)
 • Vejr og klima
 • Produktion, teknologi og sammenhængen med naturmæssige ressourcer
 • Energi, herunder kul, olie gas og vedvarende energi.

Vi arbejder emnebaseret:

 • På c-niveau arbejder vi fx med Skjern Å-området – natur/kultur.
 • På B-niveau arbejder vi fx med Vejr og klima – vejrekstremer og klimaændringer, Energi – fra fossil energi til vedvarende energi med udgangspunkt i den lokale energiforsyning.

Sådan arbejder vi

I Naturgeografi er undervisningen en kombination af klasseundervisning, ekskursion, gruppearbejder og projektarbejde.

Vi udfører en del eksperimentelt og feltmæssigt arbejde, fx simulering af grønlandspumpen, måling af vandføring i Tarm Bybæk.

Der er skriftligt arbejde på både C-niveau og B-niveau. På B-niveau gives standpunktskarakter i både den mundtlige som den skriftlige del.

Det lærer du

Du lærer at anvende forskellige typer af kort, at redegøre for og analysere forskellige fordelinger på kort, at observere i naturen, at lave eksperimentelle forsøg.

Der ud over får du også kendskab til forskellige teorier i faget, fx pladetektonikteorien.

Det kan du bruge faget til

Faget kan pege frem mod uddannelser som landinspektør, fysisk planlægger, der arbejder i den offentlige forvaltning.

Faget kan samarbejde med både biologi, fysik, kemi, men også samfundsfag og historie

Eksamen

Eksamen på C-niveau foregår som en mundtlig eksamen med 24 min. Forberedelse og 24 min. eksamination med ukendte spørgsmål.

Ved eksamen på B-niveau får du udleveret en materialesamling på 10-15 sider, 24 timers forberedelse, 30 minutters eksamination, hvor du har ordet de første 10 minutter, hvorefter der er samtale mellem eksaminator/censor og dig.

Samarbejdsparter

Vi arbejder sammen med fx Tarm Varmeværk samt forskellige naturvidenskabelige museer.

undervisere

Andreas Randlev Salling (asa)
Årsvikar
Naturgeografi · Biologi
Thomas Preuss (thp)
Lektor
Naturgeografi