NF – Naturvidenskabelig faggruppe

Emner vi arbejder med

I NF kommer du til at arbejde med 3 fællesfaglige emner:

 • Skjern Å området:

Her lærer du bl.a. om udretningen og genopretningsprojektet ved Skjern Å, og hvordan dette påvirker vandløbet som økosystem fx med hensyn til forurening med kvælstofforbindelserne fra markerne omkring åen.

 • Det gode liv:

Her lærer du om KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) og om aldersfordelingen i industri- og udviklingslande.

 • Klima og miljø:

Her lærer du om forskellige faktorer, der spiller ind på klimaet, og hvordan man i fremtiden kan benytte sig af bioethanol som en alternativ energiform.

Tilsammen dækker de 3 fællesfaglige emner følgende kernestof i de 3 fag:

Kemi:

 • Det periodiske system
 • Organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsform og blandbarhed
 • Kemiske reaktioner
 • Mængdeberegninger

Biologi:

 • Cellers opbygning og funktion
 • Sund livsstil: Kostens sammensætning, motion og bevægelse
 • DNA og gener, nedarvning og samspillet mellem arv og miljø, hvordan man anvender bioteknologi
 • Økosystemers opbygning samt levevilkår og -krav for planter og dyr.

Geografi:

 • Vejrforhold og klima
 • Energistrømme og kredsløb i naturen
 • Naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi
 • Befolknings- og erhvervsforhold

Sådan arbejder vi

Vi arbejder emne- og anvendelsesorienteret, hvor vi ved hjælp af viden fra både biologi, kemi og geografi bliver klogere på en overordnet problemstilling.

Arbejdsformerne er bl.a. fælles teori på klassen, opgaveløsning og projektarbejde individuelt og i grupper samt eksperimentelt arbejde i laboratoriet og feltarbejde i naturen på ekskursioner.

Det lærer du

At gennemskue problemstillinger fra en naturvidenskabelig vinkel, fx at gennemskue varedeklarationen på en fødevare, får et bedre indblik i miljøpolitiske sager, lærer menneskekroppen bedre at kende med alle de funktioner og processer der sker i den.

Desuden lærer du hvordan du opstiller og forholder dig kritisk til en naturvidenskabelig undersøgelse, vha. forståelse for den naturvidenskabelige metode til at foretage teoretiske og praktiske forsøg.

Vi arbejder også med at formidle viden og eleverne underviser bl.a. en hel dag på Tarm Skole.

Det kan du bruge faget til

Faget egner sig rigtig godt til dig hvis du vil være sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, bioanalytiker, laborant, lærer og mange andre erhverv.

Eksamen

Eksamen er en 40 min. mundtlig eksamen og består både af en samtale om en evalueringsopgave, som eleverne laver i slutningen af undervisningsforløbet, der belyser en problemstilling med viden fra både kemi, biologi og geografi, samt lodtrækning af et eksperimentelt arbejde, som eleverne tidligere har udført og gennemarbejdet, som skal forklares.

Samarbejdsparter

Vi tager på ekskursion til Skjern Å området og besøger dér relevante fagpersoner. Der ud over underviser eleverne folkeskoleeleverne i 4-6. klasse på Tarm Skole en hel dag.