Erhvervsøkonomi

Emner vi arbejder med

Faget arbejder med følgende emner: Innovation og iværksætteri, Strategi, Marketing, Regnskab, Organisation, ledelse og motivation

Sådan arbejder vi

Undervisningen i Erhvervsøkonomi er en kombination af klasseundervisninge, projektarbejde, ekskursion og gruppearbejde.

Vi bruger som udgangspunkt en lærebog – “Luk virksomheden op!” med tilhørende hjemmeside. Ofte tager vi udgangspunkt i cases fra det virkelige erhvervsliv og inddrager det teoretiske stof.

Vi besøger også lokale virksomheder og laver et projekt, fx skabelse af egen virksomhed.

Det lærer du

Du lærer at arbejde med mange forskellige teorier og modeller i faget, fx afsætning til B2B – business to business, B2C – business to consumer, de 4 P`er: Product, Price, Place, Promotion.

Du lærer at opstille en resultatopgørelse og balance i årsregnskabet, og analysere hvordan det går for virksomheden. Der ud over får du også viden om, hvilke ledelses- og organisationsformer der passer bedst til forskellige virksomhedstyper

Det kan du bruge faget til

Erhvervsøkonomi er en god start i forhold til forskellige erhvervsøkonomiske uddannelser, både korte, mellemlange og lange.

Du kan bruge de kompetencer, du får fra Erhvervsøkonomi i andre fag som fx samfundsfag og matematik

Eksamen

I Erhvervsøkonomi er der en mundtlig eksamen, hvor du trækker et ukendt spørgsmål på baggrund af udleveret bilagsmateriale 2-4 sider. Du har herefter 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Samarbejdsparter

Vi samarbejder i Erhvervsøkonomi med forskellige lokale virksomheder, erhvervscenteret samt HIH

undervisere

John Frederiksen (jf)
Vicerektor
29 92 96 48
Erhvervsøkonomi · Historie