Billedkunst

Emner vi arbejder med

I faget billedkunst på C-niveau lærer du at skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

I undervisningen gennemgår vi udvalgte kunsthistoriske perioders karakteristiske træk med udgangspunkt i billeder og arkitektur.

Sådan arbejder vi

Undervisningen i Billedkunst veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe.

Ud over den teoretiske undervisning arbejder du sideløbende praktisk med selv at skabe fx malerier, skulpturer, installationer, arkitektur m.m. Du lærer at kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk.

I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Det lærer du

Du lærer at forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau og at løse enkle analyseopgaver ud fra andres eller egne billeder.

Du lærer også at skelne mellem værker fra tre udvalgte tidsperioder – værker fra henholdsvis før ca.1750, fra efter ca. 1750 samt værker fra de seneste 5 år.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve består af to dele og indeholder en prøve i dit eksamensprojekt samt i det teoretisk-analytiske stof på grundlag af en opgave, som tager udgangspunkt i din portfolio.

Der er ca. 60 minutters forberedelse og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.

UNDERVISERE

Nina Gøthche (ngo)
Årsvikar
Billedkunst