Samfundsfag

Emner vi arbejder med

I Samfundsfag arbejder vi med 3 hovedområder på alle 3 niveauer økonomi, politik og sociologi.

På a-niveau arbejder vi også med international politik.

Emner på C-niveau:

 • Velfærdsstaten under forandring
 • Det senmoderne samfund
 • Politik, medier og spin

Emner på B-niveau:

 • Kriminalitet
 • Indvandrere og integration
 • Demokrati og menneskerettigheder
 • Ulighed og fattigdom i Danmark
 • Folketings- og/eller kommunalvalg
 • Dansk økonomi i bedring?

Emner på A-niveau:

 • EU og danskerne
 • EU – udvikling eller afvikling
 • International politik – herunder fx konflikten i Syrien
 • International økonomi
 • Præsidentvalg i USA
 • Dansk udenrigspolitik

Sådan arbejder vi

Vi arbejder meget varieret – meget af undervisningen er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb.

Vi arbejder med samfundsfaglig teori i klassen, som vi afprøver på virkeligheden fx ved virksomhedsbesøg, snak med politikere, besøg i Folketinget eller i EU.

På A-niveau skal du regne med en del skriftligt arbejde.

Det lærer du

Vi arbejder konsekvent med samfundsfaglige metoder – både kvalitative og kvantitative. Det vil sige, at vi både arbejder med tal (i form af fx tabeller og figurer) sammen med matematik, men også med blødere data som fx observationer af kønsforskelle.

På A- og B-niveau arbejder vi meget med teorier, men udgangspunktet er i virkelighedens aktuelle problemstillinger.

Det kan du bruge faget til

Samfundsfag er almendannende og er uundværligt for den demokratisk dannede borger. Du lærer af være kritisk, at reflektere, men også at se problemer fra flere vinkler, og identificere et teoretisk grundlag.

Faget åbner døre til mange brancher og uddannelser, men er selvfølgelig primært orienteret imod de samfundsvidenskabelige uddannelser, som fx statskundskab, jura, psykologi, historie og forskellige business-uddannelser

Samarbejdsparter

Vi samarbejder løbende med virksomheder, kommuner, partier, politikere, interesseorganisationer, medierne osv.

undervisere

Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
Musik · Samfundsfag
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Lektor
Samfundsfag · Musik
Maria Hoffmann Mainz
adjunkt, medlem af bestyrelsen (uden stemmeret)
Samfundsfag · Historie
Maria Hoffmann Mainz (mah)
Adjunkt
Samfundsfag · Historie
Randi Jakobsen (rj)
Lektor, AMR
Samfundsfag · Historie
Stefan Flyger Jørgensen (sj)
Lektor
Historie · Samfundsfag