Matematik

Emner vi arbejder med

Matematik C

På Matematik C arbejder vi med funktioner og procentregning, sandsynlighed samt statistik. På C-niveau anvender vi for det meste konkrete eksempler.

Matematik B

På Matematik B dykker vi i høj grad ned i de samme emner som på Matematik C – på B-niveauet dykker vi bare dybere ned fx med differentialregning, der giver et mere uddybende kendskab til funktioner.

Matematik B anvender vi som på C-niveau også konkrete eksempler, men du kommer også til at arbejde mere teoretisk.

Matematik A

På Matematik A arbejder vi ud over emnerne på Matematik B også med integralregning. På A-niveau arbejder vi mere teoretisk end på B- og C-niveau.

Sådan arbejder vi

Matematiktimerne består for det meste af opgaveregning på klassen. Opgaverne løser vi individuelt, men som regel med sparring fra sidemanden og lærerne.

Det lærer du

I Matematik lærer du at se sammenhænge og at tænke abstrakt. Du får redskaber til at forstå verden omkring dig og til at bruge matematik til at behandle problemer af forskellig art.

Du lærer også at forholde dig til andres brug af matematik fx aflæse statistikker og gennemskue andres beslutninger.

Det kan du bruge faget til

De færdigheder du lærer i Matematik, kan du bruge i mange af de andre fag, du møder på STX.

Derudover kræver mange videreuddannelser, at du har visse matematiske grundkompetencer.

undervisere

Andreas Munch Mikkelsen (ami)
Årsvikar
Matematik
Anne Larsen (lar)
Årsvikar
Matematik
Birger Juhl Nielsen (bjn)
Adjunkt
Matematik · Fysik
Jens Axel Søgaard (js)
Lektor, pt. orlov
Matematik · Datalogi
Kasper Overgaard (kao)
Adjunkt
Idræt · Matematik
Marianne Skovfoged Jensen (msj)
årsvikar
Matematik
Mathilde Kisum (mak)
Adjunkt
Matematik · Dansk