Biologi

Emner vi arbejder med

A-niveau:

På A-niveau arbejder vi med:

 • celler og deres organellers opbygning og funktion
 • kostens sammensætning og betydning for kroppens sundhed
 • muskelopbygning og bevægelse
 • nervesystemets opbygning og virke
 • hormoner, immunforsvar og allergiske reaktioner
 • nedarvning af genetiske egenskaber og design af slægtskabstræer
 • evolutionære teorier
 • samspillet imellem arv og miljø
 • gensplejsning og andre genteknologiske teknikker
 • bioetik
 • økosystemers opbygning samt levevilkår og -krav for planter og dyr

B-niveau:

 • cellers og deres organcellers opbygning og funktionkostens sammensætning og betydning for kroppens sundhed
 • muskelopbygning og bevægelse
 • nervesystemet virke
 • immunforsvar
 • hormoner
 • nedarvning af genetiske sygdomme og stamtræer
 • samspillet imellem arv og miljø
 • gensplejsning og andre genteknologiske teknikker
 • bioetik
 • teorien bag evolution
 • økosystemers opbygning samt levevilkår og -krav for planter og dyr

C-niveau:

 • cellers opbygning og funktion
 • kostens sammensætning og sund livsstil
 • motion og bevægelse
 • hvordan vi arver gener fra vores forældre
 • arv og miljø
 • menneskets forplantning og fosterudvikling
 • økosystemers opbygning samt levevilkår og -krav for planter og dyr

Sådan arbejder vi

Vi bruger mange forskellige undervisningsformer fordi vi både arbejder med teori på klassen og afprøver i praksis i laboratoriet eller i felten (ekskursioner). Opgaver løses både individuelt og i grupper, og vha projektarbejde.

Det lærer du

Du lærer at gennemskue problemstillinger fra en biologisk vinkel, fx at gennemskue varedeklarationen på en fødevare, og du får et bedre indblik i miljørelaterede sager. Du lærer også menneskekroppen bedre at kende med alle de funktioner og processer, der sker i den.

Desuden lærer du, hvordan du opstiller og forholder dig kritisk til en naturvidenskabelig undersøgelse vha. forståelse for den naturvidenskabelige metode til at foretage teoretiske og praktiske forsøg.

Det kan du bruge faget til

Faget egner sig rigtig godt til dig hvis du vil være

 • sygeplejerske
 • diætist
 • fysioterapeut
 • læge
 • biolog
 • biotekniker
 • laborant
 • dyrlæge
 • dyrepasser
 • gartner
 • falck-redder
 • lærer
 • …og mange andre erhverv.

Faget spiller godt sammen med mange af de andre fag, du kan vælge på VGT, bla. psykologi, filosofi, geografi, samfundsfag, matematik og idræt.

Samarbejdsparter

Vi inviterer gæsteforelæsere til at holde oplæg inden for en stor variation af emner.

Gæsteforelæserne kommer typisk fra universiteterne eller det lokale erhvervsliv.

undervisere

Andreas Randlev Salling (asa)
Årsvikar
Naturgeografi · Biologi
Anne-Katrine Duholm (akd)
Årsvikar
Biologi · Tysk
Kristine Holm Kjær (khk)
Lektor
Biologi · Kemi
Maja von Tangen Billeskov (mtb)
Adjunkt
Biologi · Religion · Latin
Pernille Rønne Kviesgaard (pk)
Lektor
Biologi · Dansk
Siri Østergaard (sio)
Lektor
Biologi
Susanne Ellemose (se)
Lektor
Biologi · Kemi