Musik

Det arbejder vi med

Musik A 
På musik A kommer du både til at arbejde teoretisk og praktisk med musik.

Teoretisk kommer du til at lære at bruge fagets metoder, teori og faglige udtryk.

Du lærer også at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel og at definere musikken i forhold til forskellige genrer.

I den praktiske del af faget får du undervisning i solospil og -sang, sammenspil og korsang.

Du lærer om stemmedannelse og instrumentale teknikker og at tilrettelægge og fremføre en musikalsk sats.

Du skal såvel alene som sammen med andre synge og spille inden for et dansk og internationalt repertoire.

Her indstuderer og optræder du og de andre elever på Musik med et musikalsk arrangement for et publikum.

Musik B
På musik B kommer du både til at arbejde teoretisk og praktisk med musik.

Teoretisk kommer du til at lære at bruge fagets metoder, teori og faglige udtryk.

Du lærer også at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig og kulturel synsvinkel og at definere musikken i forhold til forskellige genrer.

Du får kendskab til musikalsk notation og lærer at bruge elementær satsteknik, du kan bruge til at lave enkle arrangementer.

Du får også undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold.

I praksis får du undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire.

Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, alene og/eller i gruppe, og lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter.

Repertoiret vil være både dansk og internationalt, og du og de øvrige lever på Musik B indstuderer og optræder med et musikalsk arrangement for et publikum.

 

Sådan arbejder vi

I musik veksler undervisningen mellem tematisk klasseundervisning og projektarbejde med både teoretiske og praktiske elementer.

Når vi spiller musik veksler vi mellem lærerstyret indstudering og elevstyret gruppesammenspil.

Vi bruger IT i undervisningen i forbindelse med fx søgning efter kildemateriale, lydoptagelse og redigering, lydbearbejdning, komposition og arrangement.

Det lærer du

I musik A beskæftiger du dig selvstændigt med musik og sang og lærer at tilrettelægge og deltage aktivt i musikalske forløb, både inden for klassisk og rytmisk musik.

Du får musikalsk viden og kunnen og lærer bl.a. om musikteori og -historie, samtidig med at du øver dig i solo- og sammenspil.

I Musik B lærer du at udtrykke dig musikalsk gennem solo og i sammenspil med andre samtidig med, at du bl.a. får viden om musikkens historiske og kulturelle forhold.

Musik udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Det kan du bruge faget til

I Musik får du gennem sammenspil i band, orkester, kor og musical en forståelse af, at man i musikkens verden er en vigtig brik i et større maskineri.

Indenfor alle brancher er denne fællesskabsforståelse af stor betydning, ligesom det at planlægge, indstudere og måske også improvisere er vigtige elementer.

Eksamen

I Musik A består eksamen af en skriftlig og en mundtlig prøve.Den skriftlige prøve er todelt og varer i alt 5 timer. Du prøves i harmonisering, stemmeføring og satsudformning.

Den første time foregår med et tangentinstrument (eller et instrument efter eget valg) og audio-afspilningsudstyr som eneste hjælpemiddel.

De næste 4 timer skal du vælge enten en større opgave inden for koralharmonisering, viseudsættelse og jazz- og rockudsættelse eller en række delopgaver. Alle hjælpemidler er tilladt med undtagelse af kontakt med omverdenen samt brug af internettet eller andet programmel.

Den mundtlige prøve er i både musikkundskab og musikudøvelse. I musikkundskab høres du i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutter. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du i to selvvalgte musikstykker vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng samt demonstrere vokale og instrumentale færdigheder.

Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. elev.

I Musik B består eksamen af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof.

Du bliver hørt i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 minutters varighed. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du fremføre to opgaver, hvoraf den ene kan være en soloopgave.

Hver opførelse skal suppleres af en kort redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksaminationstiden er ca. 8 minutter pr. elev.

undervisere

Allan Højgaard Clausen (ac)
Lektor, boginspektor
Fransk · Musik
Allan Kissow Petersen (ak)
Lektor
Musik · Samfundsfag
Dennis Rovsing Ejersbo (dc)
Lektor
Samfundsfag · Musik