Opgaveformulering

I nogle af de studieforberedende opgaver – bl.a. i SRP – bliver der stillet en bunden opgave, som du skal besvare. Opgaveformuleringen udarbejdes typisk af din(e) vejleder(e) undervejs i en vejledning, hvor du har fået godkendt og afgrænset dit emne.

Opgaveformuleringer er typisk formuleret med tre spørgsmål, der dækker alle de taksonomiske niveauer: Et redegørende spørgsmål, et analyserende spørgsmål og et vurderende/diskuterende spørgsmål. Der kan dog være forskelle fra fag til fag, hvordan dette formuleres, og med hvilke ord.

Du skal ikke lave underspørgsmål til opgaveformuleringen, men i din indledning skal du beskrive opgaven og fortælle, hvordan du helt konkret vil besvare den. Din konklusion skal rumme en opsamling af, hvad du konkluderer på alle tre dele i opgaveformuleringen.