Eksempel på argument

Følgende eksempel er en elev, der eksemplarisk argumenterer for at få udskudt en aflevering. Eksemplet må ALDRIG misbruges:-)

“Jeg bliver nødt til få min aflevering udskudt med to dage, da jeg er kommet i tidsnød med at læse op til min AP-eksamen, som er i morgen, og eksamen er vigtigere end en aflevering. Det kan godt være, at du mener, jeg skulle have disponeret min tid bedre, men det er meget svært, når eksamensdatoen blev oplyst så sent. Desuden har y-klassen fået udskudt deres aflevering.”

Argumentet består af følgende delelementer:

Påstand: ”Jeg bliver nødt til få min aflevering udskudt”

Belæg: ”kommet i tidsnød med at læse op til min AP-eksamen”

Hjemmel: ”eksamen er vigtigere end en aflevering”

Rygdækning: ”Desuden har y-klassen fået udskudt deres aflevering.”

Gendrivelse: ”Det kan godt være, at du mener, jeg skulle have disponeret min tid bedre, men det er svært, når eksamensdatoen blev oplyst så sent.”

Styrkemarkører: ”nødt til, vigtigere, meget svært, så sent”