Problemformulering

Du skal lave en problemformulering hver gang, du har AT. Desuden skal du sandsynligvis lave problemformuleringer i forskellige faglige projekter.

Hvorfor er problemformuleringen vigtig?

Problemformuleringen er vigtig for din synopsis, fordi:

 • den skal afgrænse, hvad der skal med i din synopsis, og hvad der ikke skal med
 • den skal styre indsamlingen af materiale til din synopsis (hvad der er relevant)
 • den styrer, hvilke problemstillinger der er relevante
 • det er den, du skal give et svar på i konklusionen

Hvordan skal problemformuleringen se ud?

Problemformuleringen består af ét hovedspørgsmål (en one-liner uden “og”), uddybet af en eller flere problemstillinger (underspørgsmål), der tilsammen kan være med til at besvare hovedspørgsmålet. Du skal sikre dig, at problemstillingerne ikke fjerner fokus fra hovedspørgsmålet, men netop giver en del af det samlede svar på hovedspørgsmålet.

Når du skal formulere problemformuleringen, skal den optimalt formuleres som en undren eller et paradoks.

Gode råd til arbejdet med problemformuleringen

 • Lav en række spørgsmål over forhold, der kunne være interessante inden for emnet (noget, du undrer dig over). Det vil ofte være spørgsmål som: Hvorfor det? Kan det passe? Hvordan hænger det sammen?
 • Efterfølgende må du vurdere, hvad der er hovedspørgsmålet (=problemformuleringen), som de øvrige spørgsmål kan være med til at besvare. I denne del af processen kan du gøre brug af syvtrins-modellen.

Er min problemformulering god?

Når du skal teste, om din problemformulering er god, kan du overveje følgende:

 • Er der et præcist fokus i hovedspørgsmålet, og fastholdes dette i problemstillingerne?
 • Overlapper problemstillingerne hinanden?
 • Hænger problemstillingerne logisk sammen?
 • Er problemstillingernes rækkefølge logisk?
 • Kan problemformuleringen og problemstillingerne besvares fyldestgørende, med dybde på det maksimale antal sider og inden for tidsrammen?
 • Er problemformuleringen så kortfattet som muligt, og er den sprogligt præcis?
 • Spørger problemformuleringen efter årsager (hvorfor) og vurdering (hvordan) – og ikke bare hvad (lægger op til ren redegørelse)?