Fra afsnit til opgave

Når du skal skrive, er det vigtigt, at du tænker i afsnit. Hermed viser du din læser, hvordan din tekst indholdsmæssigt hænger sammen.

Hvert afsnit omhandler et delelement af tekstens helhed. Hvis du vil kontrollere, om din tekst er opbygget i gode afsnit, kan du prøve, om du kan sammenfatte indholdet i hvert afsnit i korte sætninger eller overskrifter.

Når du skriver et afsnit, kan det være en god idé at tænke på, at afsnit ofte indeholder tre forskellige dele:

1. Kernesætning: I denne sætning står det, du vil nå frem til med dit afsnit.

2. Uddybning: Her uddyber du din pointe fra kernesætningen ved fx at eksemplificere.

3. Delkonklusion: Her sammenfatter du afsnittets indhold.

Derudover skal du enten i starten eller slutningen af afsnittet skrive en sætning, der binder afsnittet sammen med de andre afsnit – se eksempel på forbindersætning.

Forbinderord

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du binder de enkelte sætninger i afsnittet sammen.

Forskellige forbinderord gør noget forskelligt for sætningernes indbyrdes forhold.

De kan fx signalere:

  • Og
  • Modargumenter og modsigelse
  • Alternativer
  • Tidslig rækkefølge
  • Rækkefølge/punktopstilling
  • Udbygning af argumentation
  • Eksemplificering og forklaring
  • Foregribelse af modargumenter
  • Konklusion