Argumentation

Ordet argument stammer fra latin og betyder grundlag for bevis. Dermed er der altså ikke tale om et argument, hvis du siger: ”Jeg vil gerne have min aflevering udskudt”, da der intet grundlag er for at udskyde. Når du skal lave (eller analysere) et argument, gør du brug af Stephen Toulmins model for argumentation. Modellen findes i en grundmodel og en udvidet model.

Uanset om du er det bevidst eller ej, er argumentation en stor del af din hverdag. Du bruger det hver gang, du forklarer, forsvarer eller udtrykker holdninger, følelser, ønsker osv. For bruger du ikke argumenter, vil du ofte blive mødt med udtryk som: ”hvorfor det?”, og du vil derfor alligevel blive ”tvunget” til at argumentere.

Der, hvor du i særdeleshed får brug for en solid argumentation, er i forhold til de faglige opgaver. Det er din opgave at overbevise læseren, og derfor er det vigtigt med beviser for dine påstande/konklusioner.

Dette er et arbejde, som skal udføres gennem hele opgaven. Det vil sige, at argumentation både er en del af de enkelte afsnit i form af eksempelvis delkonklusioner, men også en del af opgaven som helhed, da delkonklusioner gerne skulle skabe en rød tråd gennem opgaven.

I en forsimplet udgave, kan den gode argumentation illustreres således: