10 bud om god argumentation

Inden du læser reglerne for god argumentation, er det vigtigt at være bevidst om, at det trods alt ikke er et facit. Den gode argumentation er afhængig af den kontekst og situation, som den finder sted i.

1. Vær altid ærlig og klar i din argumentation. Forsøg ikke at føre din modtager bag lyset med argumenter, som ikke er holdbare.

2. Dine argumenter skal altid være faglige og objektive.

3. Brug eksperter, citater og lignende til at underbygge dine argumenter.

4. Argumenter står stærkere, hvis de også tager højde for eventuelle modargumenter. Dette er, hvad Toulmin kalder gendrivelse.

5. Gør dig overvejelser om din hjemmels holdbarhed. Er du ikke sikker på, at denne er holdbar, eller at din modtager er enig heri, bør du benytte rygdækning jf. Toulmin.

6. Er du usikker på, i hvilken udstrækning dit argument er holdbar, bør du gøre brug af nedtoning jf. Toulmin.

7. Argumenterne skal fange din modtager og bør derfor være interessante for både emnet og målgruppen.

8. Brug kun ord og sætninger, som du selv kan forstå – ellers risikerer du, at dine pointer går tabt. Byg derfor altid argumenterne logisk op.

9. Respekter en eventuel modparts argumenter, og vær altid lydhør og anerkendende over for andres argumenter.

10. Husk konteksten, og medtænk evt. det retoriske pentagram, når du opbygger dine argumenter.