Videnscenter

På VGT har vi et videnscenter, der har åbent og er frit tilgængeligt i hele undervisningstiden.

Aviser og bøger

I videnscenteret finder du

  • aviser og tidsskrifter
  • fagbøger
  • enkelte romaner og digte

Computer, printer og kopi

Videnscenteret har opstillet computere, som du frit kan bruge.

På VGT har du adgang til printer og kopimaskiner. Med dit studiekort kan du ubegrænset printe/kopiere sort/hvide sider. Farveprint er begrænset til 70 sider.

Bibliotekarhjælp

Du kan træffe bibliotekar Kirsten Hansen Ostler i Videnscenteret:

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-13.00
Torsdag: 10.00-12.00

Uden for træffetiden kan du kontakte Kirsten via lectio eller mail kha@vgt.dk

 

Kirsten Hansen Ostler
Bibliotekar