AT 4

– Stadig med innovation

Det skal I arbejde med i 2.g:

Alt fra 1.g samt videnskabsteori og metode.

Formål

I AT 4 skal du arbejde videre med det, du har lært tidligere, men denne gang skal der især lægges vægt på metode og videnskabsteori, som I får undervisning i.

Lektier ud over ressourcerum

 • VGTs Skrivemetro > AT-linjen > Station AT4
 • AT-håndbogen, s. 84-88
 • Materiale om, hvordan man laver en mundtlig fremlæggelse, fx s. 5-18 i: A.B. Staunstrup: AT tale (Systime)
 • AT og innovation, kap. 12
 • Om de involverede fags metoder i: AT-håndbogen

Mål

Du skal lære:

 • At lave en innovationsproblemformulering og –synopsis
 • Hvordan man skriver et ”metode”afsnit i en innovationssynopsis.
 • Mundtlig fremlæggelse af en innovationssynopsis
 • Mere om metode og videnskabsteori

Progression

Du skal især bygge videre på det, du lærte om metoder i AT3, samt det, du lærte om innovation i AT i AT3.

Produktkrav

Synopsis samt et antal mundtlige præsentationer af denne, individuelt eller i grupper.

Gode værktøjer til AT4

 • Skriveramme til problemformulering med innovation
 • Skriveramme til synopsis med innovation
 • Skriveramme til metodeafsnit med innovation
 • Skriveramme til talepapir med innovation