Almen studie[-]forberedelse

 

AT er almendannende og studieforberedende.
Her på siderne er at-forløb og at-eksamen beskrevet nærmere.

AT er som fag under afvikling, og AT 1, 2 og 3 er derfor ophørt.

 

Se video

Synopsisfremlæggelsen kan sammenlignes med en større skriftlig opgave, hvor man dokumenterer og formidler en undersøgelse. Den indeholder de samme elementer, men nogle af delene er trukket ud og placeret i en mundtlig fremlæggelse og en efterfølgende dialog.

VGT’s model for synopsisfremlæggelsen
I VGT’s synopsismodel for 3.g og VGT’s synopsismodel for 2.gsammenfattes de ting, du skal formidle i henholdsvis den skriftlige del – synopsen – og i den mundtlige del (det mundtlige oplæg og dialogen).

Modellen er en skematisk oversigt over de ting, der skal med. Flere steder i modellen skal du selv vurdere, hvor meget du vil præsentere, og hvad du vil uddybe hvor i den samlede formidling. Modellen skal opfattes som en huskeliste over de ting, som du skal have med for at opfylde kravene og målene for eksamen.